3 mars, 2017

Undersök möjligheten till Öresundståg mellan Emmaboda och Karlskrona

HAnna 072Tågsträckan mellan Kalmar och Växjö kommer att få en ny mötesplats i Skruv, för bättre och snabbare förbindelser på denna sträcka. Det finns då en risk att passagerarna på Krösatågen mellan Karlskrona och Emmaboda inte kan byta tåg i Emmaboda på grund av att uppehållet i Emmaboda blir för kort.

För att möta detta framtida problem föreslår Carl-Göran Svensson (M) andre vice ordförande i trafiknämnden att man undersöker möjligheten att trafikerar sträckan Karlskrona – Emmaboda med Öresundstågen.

Fördelen för passagerarna blir att tågsätten kan docka in i varandra i Emmaboda utan att passagerarna behöver byta tåg.

En annan fördel blir att vi kan få direktförbindelse till Göteborg från Karlskrona med Öresundståg.

Idag har vi Krösatåg mellan Karlskrona och Emmaboda. Dessa tåg är med dagens förhållande ett gammalt tågsätt men vid det tillfälle när banan startades upp var det ett bra alternativ. En ny upphandling av tågtrafiken ska ske där både Öresundstrafik och Krösatågstrafik kör idag. Det är enligt Svenssons uppfattning läge att undersöka denna möjlighet.