1 mars, 2017

Moderaternas Budget 2015

Vi moderater gick till val på skola, jobb och attraktionskraft. Det vi gick till val på står vi fast vid.

Igår måndag höll vi presskonferens om vår skuggbudget, Ett starkare Karlskrona. Det är ett gediget arbete som ligger bakom och många som varit med och bidragit till den.

Vi satsar totalt sett 90 miljoner kronor mer på att höja kvalitén i skolan, höjda lärarlöner och modern teknik för våra elever under treårsperioden. Vi lägger dessutom 18,6 miljoner kronor mer på skolan än det nya styret.

Vi lägger en reserv under Kommunstyrelsen på sammanlagt 38 miljoner kronor för jobb, välfärd och attraktionskraft. Detta är en satsning som tar höjd för ett Kulturhus, Östersjöhallen, Skärgårdsfesten, en Science park och besöksnäringen. Vi satsar på jobben och Karlskronas attraktionskraft som gör att fler väljer att jobba mera i Karlskrona, vilket ger ökade skatteintäkter och stärker vår välfärd.

Det nya styrets skattehöjning är ideologisk. Socialdemokraterna pratade hela valrörelsen om att Karlskrona behöver en ny väg. Den nya vägen gick enbart ut på en enda sak. Att höja skatten istället för att fortsätta det förbättringsarbetet som vi i femklövern gjort. Det nya styret har tagit bort alla effektiviseringar som vi klubbade i kommunfullmäktige och istället föreslagit en skattehöjning.  En skattehöjning på 59 öre slår hårt mot den positiva utveckling som Karlskrona haft under de senaste åren

Vi bor också i Blekinge där socialdemokraterna i landstinget höjde skatten rejält för ett kort tag sedan, och vi bor också i Sverige där regeringen flaggar för den ena efter den andra skattehöjningen. Detta verkar vara ett genomgående drag för socialdemokrater på alla nivåer: Höj skatten på riks, höj skatten i landsting och höj slutligen skatten i kommunen. Se där – minst tre skattehöjningar på kort tid.  Socialdemokraternas politik hotar jobben och försvagar Karlskronas konkurrenskraft.

Det mest anmärkningsvärda är att det nya styrets enda förslag på ekonomiska förbättringsåtgärder är en kommunal skattehöjning. Det är väldigt ovanligt. En skattehöjning brukar vanligtvis kombineras med effektiviseringar.

Vi moderater har gjort ett förbättringsarbete under mandatperioden som har gått. Vi har genomfört effektiviseringar och rationaliseringar, och menar att det arbetet måste fortsätta. Vi har gjort plusresultat varje år, och kunnat satsa mer än hundra miljoner kronor årligen på välfärd och utveckling utan att höja skatten.

I vår skuggbudget kan vi satsa på välfärden utan att höja skatten. Vi lägger Totalt 60 miljoner extra till Socialförvaltningen, 47,5 miljoner extra till Handikappförvaltningen och 43,8 miljoner extra till Äldreförvaltningen. Vår allra största satsning i vår skuggbudget lägger vi på skolan, 90 miljoner kronor under treårsperioden, och totalt sett 18,6 miljoner kronor mer än det nya styret. Dessutom vill jag avslutningsvis understryka att vi vår politik går ut på att det är när fler personer jobbar mera som skatteintäkterna ökar och vi kan fortsätta stärka kvalitén i välfärden.

Hoppas att ni tar er tid att läsa vår moderata budget ”Ett starkare Karlskrona – skola, jobb och attraktionskraft”

Moderat Budget 2015 Karlskrona.pdf
Moderaternas budgetpresentation.pdf

Nu fortsätter vi arbetet för valseger 2018!

Vänliga hälsningar

Camilla Brunsberg, oppositionsråd och gruppledare