10 mars, 2022

Övergångsställen vid förskolor ska vara en självklarhet!

JULIA MELANDERS MOTION ANGÅENDE ÖVERGÅNGSTÄLLEN VID FÖRSKOLOR HAR UPPMÄRKSAMMATS MED EN ARTIKEL I SYDÖSTRAN!👍👏Ⓜ️
Övergångsställen vid förskolor ska vara en självklarhet!
Trafiksäkerheten ska vara hög vid kommunens förskolor. Det mest grundläggande är att det finns övergångsställen vid de förskolor där det finns trafikerade vägar. Så är det inte i dag och nu vill Moderaterna se en förändring.
Moderaternas Julia Melander, ledamot i kommunfullmäktige i Karlskrona, har nu lämnat in en motion där hon beskriver problemet om den bristande trafiksäkerheten utanför några av kommunens förskolor.
Bland annat saknas det övergångsställe vid Trummenäs förskola samt vid förskolan Nätet i Nättraby. Båda förskolorna ligger vid trafikerade vägar.
✅ För mig är det en självklarhet att alla barn ska ha en trafiksäker miljö med övergångsställen vid sina förskolor. Så ser det inte ut vid de här två förskolorna och det måste kommunen se över, säger Julia Melander.
Hon vill också genom sin motion, att trafiksituationen ses över vid samtliga förskolor i kommunen. Framkommer det att det saknas övergångsställen på fler platser, då behöver detta åtgärdas.
✅ Alla barn och deras föräldrar ska kunna ta sig till och från sina förskolor på ett säkert sätt. Det gäller även för pedagoger och barn som är ute och går på dagarna. Övergångsställen gör stor skillnad för trafiksäkerheten.
Motionen har nu skickats in till kommunfullmäktige och Julia Melander hoppas att den kommer att behandlas inom en inte allt för lång framtid.
– Det här är en viktig fråga och det är hög tid att kommunen ser över hur det ser ut vid samtliga förskolor, säger Julia Melander.