23 april, 2020

Senaste nytt från Camilla

Karlskrona den 21 april, 2020.

Till alla medlemmar samt till er med politiska uppdrag för Moderaterna.

 Vi har idag fattat ett politiskt gemensamt beslut om ett stödpaket till vårt lokala näringsliv om 10 miljoner kronor.

I dag, tisdagen den 21 april, har jag och kommunstyrelsens ordförande Sandra Bizzozero (S) gemensamt presenterat ett stödpaket till näringslivet i Karlskrona.

I politisk enighet har samtliga partier beslutat att fördela tio miljoner kronor till behövande företagare och i vissa fall föreningar i vår kommun. Eftersom coronapandemin fortfarande befinner sig i ett allvarligt läge, är det viktigt att vi hjälper de näringsidkare som behöver det mest.

Med vårt gemensamma åtgärdspaket, kan vi hjälpa dem som nu befinner sig i ett bekymmersamt läge och som har svårt att fortsätta driva sina verksamheter. I form av slopade avgifter under resten av det här året, kommer många näringsidkare att få ett bättre utgångsläge.

Likaså har vi beslutat att ge samtliga kommunanställda en sommargåva i form av ett presentkort om 450 kronor. Genom att ge var och en ett presentkort, gynnas handeln i Karlskrona den kommande tiden. Vi har också beslutat att avsätta en del pengar för att marknadsföra tjänsten i form av utkörning av varor till de personer som befinner sig i en riskgrupp.

En del föreningar har kommit långt i planerade evenemang. Många av dem har använt sina föreningskassor till detta och när nu förväntade intäkter uteblir, befinner de sig i svåra situationer. Därför vill vi ge även dem viss ekonomisk hjälp.

Så här har vi fördelat de tio miljonerna:

2 mkr till restaurangnäringen. Pengarna ska gå till markavgifter för uteserveringar samt utökade uteplatser.

3 mkr för tillstånd och tillsyn av livsmedels- och alkoholkontroller.

3 mkr för att kommunens medarbetare ska få en sommargåva i form av presentkort. Då gynnas handeln i Karlskrona.

1 mkr till föreningar som har gjort utlägg för nu inställda arrangemang.

1 mkr i stöd till besöksnäringen och andra åtgärder till följd av pandemin.

Många aktiviteter ställs in framöver och vi lever fortfarande i en begränsad tillvaro på olika sätt. Vi fortsätter att ta gemensamt ansvar och göra vad vi kan för att inte sprida viruset vidare. Men kom ihåg att vi kämpar tillsammans och fortsätter att göra ett lika bra politiskt arbete som vi har gjort hittills.

Stort tack till er alla!

Camilla Brunsberg, gruppledare (M)

 

Länkar till media:

https://nxt.blt.se/karlskrona/nytt-stodpaket-ska-lindra-foretagskrisen/

https://nxt.sydostran.se/karlskrona/nytt-stodpaket-till-det-lokala-naringslivet/

https://sverigesradio.se/artikel/7457193

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/nytt-miljonstod-till-coronadrabbade-foretag