10 mars, 2017

Sverige behöver stötta och skydda brottsoffren bättre

Alla som drabbats av brott ska få upprättelse och hjälp och stöd för att kunna återgå till en trygg vardag, det är avgörande. I ett läge då otrygghet och utsatthet för brott i Sverige ökar blir detta än viktigare. Det behövs därför både krafttag mot utvecklingen och ett stärkt brottsofferarbete.

Vi moderater vill se flera insatser:

• En närvarande polis är avgörande för att förebygga och beivra brott. Därför behövs minst 2 000 fler poliser i Sverige. Det måste också vara enkelt att komma i kontakt med polisen, till exempel genom att dagens moderna teknik används i större utsträckning.
• Bättre uppföljning och återkoppling till brottsoffer vid brottsanmälan. Polisen har redan i dag en viss skyldighet att bistå med information, men informationen behöver förbättras tillsammans med tydligare återkoppling om vad som händer med utredningen.
• Brottsofferjourernas förutsättningar att hjälpa brottsutsatta varierar i olika delar av landet. Likvärdigheten i stödet till brottsoffer behöver öka, så att alla som utsatts för brott ska få ett riktigt stöd och ett professionellt bemötande, oavsett var man bor.
• Den IT-relaterade brottsligheten har ökat kraftigt. Den som drabbas av dessa typer av brott, såsom bedrägerier och identitetskapningar, får ofta ägna mycket tid och kraft åt att ringa runt till flera olika banker och näringsidkare. Vi vill att det inrättas en brottsofferportal dit den som utsatts för dessa brott kan vända sig. Polisen ska också vara rustad för att möta den här typen av moderna mängdbrott. Därför satsar vi på att stärka polisens förmåga att utreda och klara upp denna brottstyp.

I Sverige ska vi ha trygghet som inte sviker någon. Det innebär att brott så långt som möjligt ska förhindras. Men när brott ändå sker ska den som drabbats veta att det finns ett tryggt och bra stöd.

Jeppe Johnsson ordförande förbundsstyrelsen Blekinge (M)
Camilla Brunsberg vice ordförande förbundsstyrelsen Blekinge (M)
Carl-Göran Svensson vice ordförande förbundsstyrelsen Blekinge (M)