16 mars, 2017

Nyhetsbrev Camilla Brunsberg

Igår bjöd vi in media till en presskonferens då vi presenterade ett 12-punktsprogram för ett tryggare Karlskrona. Vi tydliggör konkreta förslag hur kommunen måste utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Karlskrona. Vi har också skrivit en partimotion angående vårt 12-punktsprogram för trygghet som hela vår kommunfullmäktigegrupp står bakom.

Vi moderater ser trygghet som en grundläggande förutsättning för god livskvalitet. Många väljer att bo och leva i vår kommun tack vare den fantastiska livskvalité och attraktionskraft som finns i hela Karlskrona kommun. Vår skärgård, skog, natur, attraktionskraft med närhet till samhällsservice ger möjligheter till ett rikt liv. Våra kommuninvånare förväntar sig hög kvalité i välfärden samt en tillgänglig och effektiv service. En av de mest grundläggande förutsättningarna för att våra invånare ska fortsätta uppskatta den livskvalitén som finns att uppnå i vår kommun är att alla ska kunna lita på tryggheten. Alla ska kunna känna sig trygga i sitt hem, på sin arbetsplats, i skolan och på alla offentliga platser. I Karlskrona måste alla kunna lita på tryggheten.
I en orolig tid med allvarliga händelser i vår omvärld och med en polis som har bristande resurser, ser vi att otryggheten breder ut sig i vårt samhälle. Karlskrona kommun måste ta initiativ till fler och tydligare insatser för att öka tryggheten.

Därför vill vi Moderater att kommunen fokuserar på och ser över ett antal åtgärder som vi anser att kommunen skulle kunna gå vidare med för att stärka och utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Igår presenterar vi Moderater ett 12 punkts program för hur vi vill att kommunen ska stärka och utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
Åtgärder som vi moderater vill att kommunen tar initiativ till:

1. Kräva fler poliser i Karlskrona.
2. Tydliggöra samverkansavtalet med tydliga krav och förväntningar samt uppföljning.
3. Förstärka bevakningen i kommunen genom väktarbolag.
4. Öppna en trygghetsmail som möjliggör tips från allmänheten om till exempel otrygga platser.
5. Ansöka om tillstånd för övervakningskameror vid otrygga platser.
6. Utveckla vårt framgångsrika arbetssätt kring grannsamverkan för att förebygga inbrott i hemmet.
7. Utöka antalet trygghetsvandringar till att omfatta även tätorter och landsbygd samt att detta görs regelbundet.
8. Öka Fältgruppen.
9. Bjuda in föräldrar till ungdomar som är i riskzonen för stöd och information.
10. Stärka samverkan mellan kommun, polis, näringsliv och föreningar.
11. Satsa på och prioritera det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer.
12. Prioritera och skapa en nolltolerans mot hedersvåld och förtryck.

Avslutningsvis vill vi poängtera att kommunen kan ta initiativ till att göra en hel del, men vi har alla ett gemensamt ansvar att skapa ett tryggt och säkert Karlskrona. Det är genom samverkan mellan kommun, polis, näringsliv, föreningsliv och invånare som vi skapar en känsla av gemenskap, identitet och framtidstro vilket är nyckelförutsättningar för trygghet. Tryggheten är basen i vårt samhälle och är ett prioriterat område som vi ständigt måste arbeta vidare med och det gäller att aldrig slå sig till ro.

Camilla Brunsberg, gruppledare och oppositionsråd