7 mars, 2022

VÄNORTSAVTALET MED BALTIJSK SKA SÄGAS UPP!

Under kommunfullmäktige i Karlskrona, torsdagen den 3 mars, lade
Camilla Brunsberg (M) ett förslag om att säga upp Karlskronas vänortsavtal med Baltijsk i Ryssland.
Det var ett politiskt enigt fullmäktige som ställde sig bakom förslaget.
– Det här gör vi för att kraftfullt markera vårt ställningstagande, säger Camilla Brunsberg.
Avtalet kommer nu omgående att sägas upp