30 mars, 2017

Var med och påverka moderaternas politik

I ett led att utveckla politiken bjuder vi nu in alla medlemmar till en kväll för att utveckla politiken inom området trygghet.

Camilla Brunsberg har fått förtroendet att vara delaktig i moderaternas nationella grupp -Trygghet att lita på. Reformgruppen ”Trygghet att lita på” hanterar lag och ordning, migration, utrikes- och försvarspolitik, polisen och försvaret. Detta är en av partiets fem reformgrupper som ska ta fram förslag på moderaternas politik inför valet 2018 och partistämman hösten 2017.

Aktuella frågor som diskuteras i gruppen är en långsiktigt hållbar migrationspolitik, synen på svenskt medborgarskap, krav för uppehållstillstånd, hur vi ska hantera tiggeri, kvotflyktingsystem, lag och ordning, polisväsendet, terrorism och försvarsfrågor.

Camilla kommer presentera gruppens arbete för att få ta del av din syn på dessa frågor.

Nu har du som medlem möjligheten att skicka med inspel och diskutera de aktuella frågorna som är uppe för behandling i reformgruppen.

Vi ses i moderatlokalen på Landbrogatan 17, Karlskrona. Onsdagen den 19 april, klockan 18:00-20:00. Kaffe och smörgås erbjuds.

Jag behöver din anmälan om deltagande senast den 12 april. Men tänk på att anmäla då det lätt glöms lätt bort i påsktider. Anmälan gör du enklast till hanna.ekblad@karlskrona.se

Varmt Välkomna

Hanna Ekblad