Kommunfullmäktige (KF) är Karlskrona kommuns högsta beslutande organ och består av 75 ledamöter, där samtliga riksdagspartier är representerade. Vi moderater har 16 mandat.

Kommunfullmäktige har många ansvarsområden, bland annat belsutar KF om kommunes budget, skatteprocentsatsen, hur pengar skall fördelas i Karlskrona kommun samt utser ledamöterna i nämnderna.

Våra företrädare i kommunfullmäktige                                                               

1.Camilla Brunsberg, Ordinarie ledamot
Kontaktuppgifter och sociala medier:
Mail: Camilla.brunsberg@moderaterna.se
Telefonnummer: 0709-313001
Facebook 
Twitter 
Instagram

 


2. Carl-Göran Svensson, Ordinarie ledamot
Kontaktuppgifter och sociala medier:
Mail: carl-goran.svensson@moderaterna.se 
Telefonnummer:0708-441900
Facebook
Twitter 

 


3. Emma Swahn Nilsson, Ordinarie ledamot
Kontaktuppgifter och sociala medier:
Mail: emma.swahn-nilsson@karlskrona.se
Telefonnummer:  0709-303231
Facebook

 

 


4. Peter Glimvall, Ordinarie ledamot
Kontaktuppgifter:
Mail: peter.glimvall@gmail.com
Telefonnummer: 0708-915340

 

 


5. Anna Ottosson, Ordinarie ledamot

 

 

 

 


6. Morgan Kullberg, Ordinarie ledamot
Kontaktuppgifter och sociala medier:
Mail: Morgan.kullberg@moderaterna.se
Telefonnummer: 0709-541151
Facebook

 

 


7. Sophia Ahlin, 34, Ordinarie ledamot
Kontaktuppgifter och sociala medier:
Mail: Sophia.ahlin@karlskrona.se
Telefonnummer: 0709-842433
Blogg

 

 


8. Julia Melander, Ordinarie ledamot
Kontaktuppgifter:
Mail: julia.melander1@gmail.com

 

 

 


9. Jan Åke Nordin, Ordinarie ledamot

Kontaktuppgifter och sociala medier:
Mail: nordin.janake@gmail.com
Telefonnummer:0730-535761
Twitter

 


10. Jan Lennartsson, Ordinarie ledamot
Kontaktuppgifter och sociala medier:
Mail: jan.lennartsson@karlskrona.se
Telefonnummer: 0733-50 50 05
Facebook 
Twitter 

 


11. Emina Cejvan, Ordinarie ledamot
Kontaktuppgifter:
Mail: emina.cejvan@gmail.com
Telefonnummer: 0739983371

 

 


12. Lars Göran Forss, Ordinarie ledamotLars Göran Forss
Kontaktuppgifter:
Mail: elgetech@hotmail.com
Telefonnummer: 0708-882225

 

 


13. Hanna Ekblad, Ordinarie ledamot
Kontaktuppgifter:
Mail: hanna.ekblad@karlskrona.se
Telefon 0709-304826

 

 


14. Anders Ovander, Ordinarie ledamot

 

Info kommer:

 

 


(Bild kommer )15. Velia Ekström Ordinarie ledamot
Kontaktuppgifter
Mail: velia.ekstrom@telia.com

Twitter

 


16. Bengt Fröberg, Ordinarie ledamotBengt Fröberg
Kontaktuppgifter:
Mail: bca.froberg@gmail.com
Telefonnummer:  0702-494165

 

 


17. Annicka Engblom, Ersättare
Kontaktuppgifter och sociala medier:
Mail: annicka.engblom@riksdagen.se
Telefonnummer: 070-2670001
Blogg: 
Facebook
Instagram
Twitter


18. Torsten Palmgren,Ersättare
Kontaktuppgifter:
Mail: torsten.palmgren@gmail.com
Telefonnummer: 0708-440490

 

 


19. Camilla Hansson, Ersättare

 

 

 

 


20. ( Bild kommer) Johan Hjortsberg, Ersättare

Kontaktuppgifter:
Mail: johan.hjortsberg@gmail.com
Telefonnummer: 0733-745275

 

 


Charlotta Sahlin21. Charlotta Sahlin, Ersättare

 

info kommer:

 

 


22. Philip Årmann, Ersättare

 

 

 

 


23. Katarina Nordin, Ersättare

 

 

 

 


(Bild kommer )24. Annika Hansson, Ersättare
Kontaktuppgifter:
Mail: annika-hansson@bredband2.com
Telefonnummer: 070-726 87 53