5 juli, 2017

Varför är Socialdemokrater motståndare till kvinnligt företagande?

Reepalu har på uppdrag av den rödgröna regeringen tagit fram en drygt 800 sidor tjock utredning som innehåller en rad bra förslag till förbättringar inom skola, vård och omsorg. Tyvärr överskuggas alla dessa förslag av förslaget om att begränsa vinst på det operativa kapitalet. Majoriteten av de företag som driver verksamhet inom skola, vård och omsorg är små, medelstora företag som till stor del drivs av kvinnor. Dessa företag äger oftast inte sina fastigheter, lokaler och har därför inget stort operativt kapital.

Ilmar Reepalus förslag om att vinst begränsa det operativa kapitalet har därför inget att göra med den falska nidbild som sprids om stora vinstuttag som placeras i skatteparadis utan detta förslag innebär att de flesta företag kommer att förlora stora delar av det kapital som ska hantera löneökningar, investeringar och andra oförutsedda händelser. Många företag kommer till och med att gå med förlust. Inget företag oavsett om det drivs ideellt, socialt eller i annan driftsform kan driva en verksamhet med förlustsiffror. Reepalu har kommenterat denna del av sitt förslag och tycker då att verksamheter som går med förlust ska låna upp pengar i bank för att täcka förlusterna. Vi moderater tycker att vi ska kasta Reepaluutredningen i papperskorgen och istället lägga fokus på att utveckla kvalitet inom skola, vård och omsorg oavsett driftsform. Vi vill också ställa krav på att vi inte accepterar förluster i välfärden.

Enligt rektorer på förskolan i Karlskrona är det enorm skillnad på vinst och vinstuttag. Vinst måste göras för att skapa, bibehålla och öka kvaliteten i en organisation och i verksamheten. Dåligt skötta välfärdsföretag självsaneras och alltså är det en allmänt vedertagen lögn att just välfärdsföretag mjölkar ut vinster som stoppas i egen ficka.

Just nu letar regeringen alla möjligheter att försvåra för småföretagarna, ändra förutsättningarna till det sämre och göra det omöjligt för privata sektorn att existera. Om ovanstående utredning vinner laga kraft kommer många kvinnoägda företag att drabbas, trots att regeringen framhåller att det skall vara lika förutsättningar för kvinnor män.

Hur ska man hantera alla dessa människor, om de blir arbetslösa? Finns det beredskap för att kunna sörja för alla dessa brukare och kunder som blir utan vård, omsorg och utbildning om ingen vågar satsa på företagande eller vill ta över? Hela den privata välfärden är på utdöende om förslaget drivs igenom, säger rektorn på friskolan.

 

Moderatkvinnor
Emina Cejvan
Sigrid Johansson