21 juni, 2017

Kommunfullmäktige med budget, här är Camilla Brunsbergs anförande

Presidium, ledamöter, åhörare och media

Nu har det gått tre år av mandatperioden. Ni har haft tur med konjunkturen men det finns mycket i övrigt att önska.

Karlskrona är en kommun med fantastiska möjligheter. Vi har företag som bidrar till Sveriges BNP, medarbetare som gör vardagen bättre för våra kommuninvånare, kulturarbetare som inspirerar, idrottsföreningar med ledare som ser till att våra barn får självförtroende och kan utöva sin idrott.

Vår skärgård och boendemiljöer ger livskvalité. Här kan man bo och trivas, skaffa barn och vilja bli gammal. I Karlskrona ska man känna trygghet, våga gå ut om kvällen, känna gemenskap och delaktighet. Och vi ska ha en skola i världsklass.

Helt enkelt en trygg, välkomnande, och framtidsinriktad kommun som växer och utvecklas.

Jag skulle kunna stanna där, för så enkelt skulle det kunna vara. Nu ser ju verkligheten ut så för en hel del, men långt ifrån för alla.

Jag tänkte börja med Skolan: som är den enskilt största frågan som vi inte har samsyn kring i budgeten.

Låt mig citera Lärarförbundet gällande likvärdighet: ”alla elever ska få chans att nå sin fulla potential, oavsett vilken skola han eller hon går på”. Det finns skolor i Karlskrona idag där färre än hälften av eleverna går ut grundskolan med godkända betyg. Likvärdigheten i Karlskronas skolor minskar och andelen barn med godkända betyg minskar.

I år genomför det S-ledda styret besparingar på 20 miljoner kronor på skolan.

Under kommande år blir det ytterligare besparingar, eftersom det S-ledda styret inte kompenserar för ökningen av antalet barn. Bristerna är redan idag uppenbara, hur ska det då bli under kommande år. Vi moderater skjuter till 51 miljoner kronor mer än det S-ledda styret under tre årsperioden.

Jobben. För många innebär dagens högkonjunktur, till skillnad från skolan då, att man får mer pengar att röra sig med.

Möjligheter för de med små jobbchanser brukar vid högkonjunktur öka. Istället står nu svagare grupperna längre bort från arbetsmarknaden och det nya utanförskapet drar isär samhället. Två utanförskapsområden finns i Karlskrona där inte ens hälften går till jobbet eller försörjer sig. 750 hushåll är idag beroende av försörjningsstöd i vår kommun, trots högkonjunktur och trots stor efterfrågan på arbetskraft.

Därför väljer vi moderater att satsa på vuxenutbildning och Navigatorcentrum och ställer stora krav på motprestation för att få tillgång till försörjningsstödet.

I Karlskrona ska alla känna Trygghet.

Socialförvaltningen brister idag bland annat på grund av stora besparingar. Man klarar inte av att utreda orosanmälningar. I veckan kunde vi läsa om en ung flicka, placerad på ett HVB boende som blivit utsatt för övergrepp. När man låter bli att polisanmäla en sådan här händelse sviker man inte bara den här flickan som flytt från krig och förtryck, man sviker också de tjejer och killar som växer upp i vårt land och man sviker alla generationer före oss som har jobbat och kämpat för jämställdhet.

Carin Götblad visar att i Sverige så lever uppskattningsvis 100 000 barn och unga i hedersrelaterat förtryck.

Antalet ärende relaterat till våld i nära relationer är högt. Under våren har man kommit i kontakt med i genomsnitt två fall gällande hedersrelaterat förtryck och våld varje vecka.

För att parafrasera AKB: Om man inte står ut med att se en tjej ta plats och leva fritt i Karlskrona, då får man gärna stanna hemma.

Vi moderater satsar 18 miljoner kronor mer än majoriteten på socialförvaltningen under treårsperioden. Orosanmälningar utsatta barn: 9 mkr, Våld i nära relationer: 3 mkr, Öka fältgruppen: 3 mkr, Hedersrelaterat våld och förtryck: 3 mkr.

I vår kommun ska det råda nolltolerans mot förtryck, nolltolerans mot våldsbejakande extremism och nolltolerans mot otrygghet. Därför lanserar vi en Trygghetsmiljonen och konkreta insatser för att stärka tryggheten.

Integration är en viktig förutsättning för trygghet, integration börjar i skolan om du är ung och på jobbet om du är vuxen

I Karlskrona ska det inte spela någon roll varifrån du kommer utan det viktiga är vad du vill och vart du är på väg

Med de avslutningsorden vill jag yrka bifall till den bästa budgeten, nämligen moderaternas budget för 2018.