2 mars, 2017

Öppen fråga till Patrik Hansson (S)

MorganK iHur anser Patrik Hansson att socialnämnden ska kunna spara 7 miljoner kronor under nästa år?

Det är nämligen det glappet som finns mellan verksamhetens kostnader och de resurser som socialdemokraterna har tilldelat socialnämnden i den klubbade budgeten för 2017.

 Antalet anmälningar kring utsatta barn och familjehemsplaceringar och utredningar fortsätter öka. De sker i en takt som förvaltningen inte trodde skulle vara möjlig för några år sedan. Våra medarbetare går redan idag på knäna och det saknas både personal och resurser.

 Hansson hävdar att socialdemokraterna har skjutit till pengar och att socialnämnden måste prioritera. Utgångspunkten för oss moderater är att det är behovet hos utsatta barn som styr hur mycket resurser socialnämnden behöver, vilket borde vara en självklarhet även för det styrande socialdemokratiska partiet i Karlskrona. (Antalet anmälningar av barn som far illa i vår kommun styrs inte av hur mycket pengar Hansson väljer att satsa på socialförvaltningen, det påverkas tyvärr av andra faktorer.)

Med den budget som socialdemokraterna tvingade fram i kommunfullmäktige, och med de fakta vi har i dagsläget innebär det att besparing om 7 miljoner kronor som måste genomföras under 2017.

Vår fråga är därför till Patrik Hansson: Hur ska socialförvaltningen kunna prioritera anmälningar och utredningar kring utsatta barn, våld i nära relationer, en jämställd vårdkedja och det förebyggande arbete kring utsatta barn och ungdomar och samtidigt spara 7 miljoner kronor under 2017?

Camilla Brunsberg Oppositionsråd
Morgan Kullberg 2:e vice ordförande socialnämnden