2 mars, 2017

Börja åldersbestäm ensamkommande

3860_d20f49846883aeaebec9307cc517fb0c100Den senaste tiden har brott begångna av asylsökande personer som uppgett en lägre ålder än den faktiska satt fokus på allvarliga problem. Åldersbedömningar måste nu börja genomföras.
Vi har en regering som har agerat försent. Myndigheter som verkar ifrågasätta beslut och som fortfarande diskuterar vilka metoder som ska användas för ålders bedömning. Frågan är förvisso inte okomplicerad. Vetenskapligt sett har dock enligt internationell expertis röntgen av handleder och undersökningar av tänder bäst evidens. Socialstyrelsen har nu självmant tagit på sig uppgiften att granska metoder och kommer fram till att undersökningar med magnetkamera av knäleder är mest tillförlitligt.
Högsta domstolen (HD) har under juli månad avgjort ett fall där en man från Algeriet uppgivit att han var sexton år. Hans ålder behövdes fastställas eftersom han lag. Åldersbestäm förts efter grov misshandel av en kvinna.
HD har använt den medicinska bedömningen baserat på visdomständernas utveckling och kommit fram till att mannen fyllt tjugo år. HD dömer mannen till ett år och tre månader samt utvisning i fem år. HD menar att det med sannolikhet går att fastställa en ålder inom vissa marginaler. Att asylsökande som begått brott ljuger om sin ålder för att klassas som ensamkommande barn när de i själva verket är i vuxen ålder och på så sätt slipper undan straff är inte acceptabelt.
Det är också oetiskt och många gånger farligt att placera vuxna som uppger sig vara barn på asylboende för minderåriga.
Barn som har rätt till skyddsbehov ska få det och de ska inte blandas med vuxna som angivit fel ålder och som är vuxna personer och inte ensamkommande barn.
Rättsmedicinalverket anger nu att de kan komma igång i höst med åldersbedömningar. Ännu har man inte landat i metodvalet trots den evidens och de rättsfall som finns. Socialstyrelsens rapport och deras slutsatser lär sinka åldersbedömningarna.
S-MP regeringen har agerat sent. För att komma igång måste myndigheterna få tydliga riktlinjer
Förra året kom 35000 ensamkommande till Sverige. Prognosen för innevarande år skrivs nu ned. Men utmaningen kvarstår.Åldersbedömningen måste komma igång på allvar. Skiljelinjen måste klaras ut. Barn som är ensamkommande ska tas om hand medan de ungdomar som bluffar om sin ålder för att undkomma straff eller för att tillskansa sig förmåner från välfärdssamhället ska stå till svars för sina handlingar.

Gustav Nilsson förste ersättare till riksdagen(M)