2 mars, 2017

Vi vill bygga ett tryggare Karlskrona

Camilla Brunsb 4Carel-Göran Svenss 7Karlskrona växer med en befolkningsökning motsvarande 800 personer årligen, vilket innebär minst 300 fler barn i våra skolor varje år, totalt 900 fler barn under en treårsperiod. Moderaternas största satsning ligger på skolan. Vi brinner för att våra barn och ungdomar ska växa upp i en kommun där de får de bästa förutsättningarna för att skapa sig den bästa framtiden. Förutom att kvalitén och kunskapsresultaten i skolan måste stärkas vill vi också satsa på ett utökat underhåll för att rusta upp befintliga skolor. Skolan är den viktigaste investeringen för att kunna möta kommande års utmaningar.

Med oss moderater vid rodret hade Karlskronas invånare fått en kommun där skolan fått de resurser skolan behövt för att klara av den stora tillströmningen av barn och elever. Vi hade sett en kommun som inte skär ner i socialförvaltningens budget utan en kommun där utsatta familjer och barn inte hade prioriteras bort för något annat. För att möta den inflyttning som sker till kommunen krävs det fortsatt satsning på att ta fram byggbar mark som gör det möjligt för människor att hitta bostäder när de flyttar hemifrån, får ett nytt jobb eller helt enkelt får en annan livssituation.

För att garanterar bostäder till alla som växer upp eller flyttar in till kommunen har vi har en budget som ger utrymme för 800 planlagda bostäder årligen, 200 studentlägenheter och 2 trygghetsboenden. Vi har tryggheten som bygger på alla människors lika värde i fokus. Här vill vi peka ut särskilda satsningar som ska stärka att resurserna fördelas mer jämställt mellan tjejer och killar, eftersom större delen idag går till pojkars fritidsverksamhet. Vi satsar nästan 8 miljoner kronor på Kulturskolan och vi investerar i anläggningar för idrott. Vi ser också att vi måste stävja den ökning av sjukskrivningar som sker i våra mjuka sektorer, det är ett trendbrott som måste brytas och därför har vi satsningar för att stärka frisknärvaron.

 Vi moderater kommer alltid vara beredda att hålla i rodret, men fram tills dess kommer vi aktivt driva på för att öka tryggheten, ha en skola i toppklass och utveckla Karlskronas unika attraktionskraft. Vi vill bygga en trygg, tillåtande och framtidsinriktad kommun som många väljer att arbeta och bo i.

Camilla Brunsberg, gruppledare och oppositionsråd (M)
Carl-Göran Svensson, vice gruppledare (M)