3 november, 2022
SATSNINGAR SOM STÄRKER TRYGGHETEN I BLEKINGE
👉 Nu tar vi initiativ till en historisk och efterlängtad satsning på rättsväsendet.
Redan 2023 blir det följande anslagshöjningar:
✅ 938 mkr till Polisen
✅ 166 mkr till Säpo
✅ 168 mkr till Åklagarmyndigheten
✅ 49 mkr till Ekobrottsmyndigheten
✅ 36 mkr till Sveriges domstolar
✅ 3,5 mkr till Kriminalvården
✅ 48 mkr till Brå
✅ 7 mkr till Rättsmedicinalverket
👉 Rättsväsendets anslag kommer att öka från 63 mkr till 73 mkr år 2025.
Jag är stolt över att tillsammans med våra samarbetspartier, fatta beslut om och driva igenom en politik som stärker tryggheten i hela Blekinge💙