7 september, 2018

Barns och ungdomars psykiska ohälsa tar inte ledigt!

Många skolungdomar visar symptom på psykisk ohälsa, och lov är ofta en särskilt svårt tid för ungdomarna då de inte kan få stöd från elevhälsan på sin skola. Därför måste ungdomar kunna få stöd även när skoldagen är slut och under helger och lov.

Tidiga insatser är nödvändiga och vi måste bygga ut elevhälsan om vi ska kunna ge våra unga det stöd de behöver. Dels måste det till ekonomiska resurser, men också nya sätta att jobba. Moderaterna i Karlskrona föreslår därför tre skarpa förslag om hur elevhälsan kan bli bättre i Karlskrona:

● Ungas kunskaper om hur stress och press kan hanteras måste öka genom hälsosamtal i skolan.

● Elevhälsan ska finnas i skolan, men även på nätet under de tider som unga behöver stöd som mest.

● Elevhälsogaranti. Varje elev som söker stöd ska vara garanterad ett första samtal inom 24 timmar med elevhälsan.

En satsning på elevhälsan är ett vallöfte från oss Moderater!