4 september, 2018

Skarpa förslag för en trygg skola med fokus på kunskap

Många barn har av olika skäl fått en svår start i livet. För dessa barn är det särskilt viktigt att skolan klarar av att förmedla de kunskaper som rustar dem för vuxen- och arbetslivet. Därför måste alla skolor vara bra skolor. Kunskapsuppdraget ska alltid sättas i första rummet. Fler prov gör att elever inte riskerar att halka efter, och centralt rättade prov motverkar betygsinflation. Lärarna behöver kunna fokusera på det pedagogiska arbetet. Vi vill därför se fler vuxna i skolan och anställa personal som avlastar lärarna, exempelvis som rastvakter, som sköter administrationen av sjukanmälningar, skolskjutsar m.m.

Vi moderater vill införa pedagogiska måltider på kommunens förskolor och skolor. En pedagogisk måltid innebär inte bara att äta tillsammans med barnen, utan också lära dem bordsskick och hur man umgås över en måltid. Att äta tillsammans och ha ett trevligt samtal är både givande och lärorikt, och kan därmed vara en stund av återhämtning och trygghet. Det bidrar till en lugnare och mer trivsam matsituation. Vi anser att de pedagogiska måltiderna är otroligt viktiga – både i förskolan och i skolan. Vi föreslår därför att de pedagogiska luncherna ska vara kostnadsfria för lärarna.

Vi vill bygga en ny skola i centrum, bygga ut Jämjö Kunskapscenter och rusta upp övriga skolor. Vi kommer även att jobba för en etablering av Internationella Engelska Skolan i Karlskrona.

För att varje elev ska få möjlighet att lyckas och nå sin fulla potential vill Moderaterna i Karlskrona:

● Ge skolorna i Karlskrona tillräckliga resurser så att fler elever går ut skolan med godkända betyg.

● Kraftfullt förbättra det trygghetsskapande arbetet på våra skolor, t.ex. med trygghetskameror.

● Säkra en förskola med hög kvalitet, små barngrupper och hög personaltäthet.

● Tydliggöra rektorns ledarskap med ökat ansvar och befogenheter för en hög kvalitet, trygghet och arbetsro.

● Läxhjälp ska finnas tillgänglig för alla elever i årskurs 4-9.

● Obligatorisk lovskola i årskurs 6-9 för elever som riskerar att halka efter.

● Införa pedagogiska måltider, som ska vara gratis för den personal som deltar i måltiderna.

● Konkurrenskraftiga lärarlöner.

● Ny skola i centrum, bygga ut Jändelskolan och rusta upp befintliga skolor.

● Arbeta för en etablering av Internationella Engelska skolan.

Länk/ Våra skarpa förslag för en trygg skola med fokus på kunskap kan laddas ner som PDF-fil här.