19 augusti, 2022

”Beslutet påverkar Karlskronas utveckling”

Carl-Göran Svensson, 2:e vice ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden informerar:
✅ På miljö- och samhällsbyggnadsnämndens första sammanträde efter sommaruppehållet, behandlades ett överklagande efter Länsstyrelsens beslut om att införa ett strandskydd på 300 meter i Karlskrona kommun.
✅ Om inte regeringen upphäver detta beslutet, finns det en stor risk för att Karlskrona inte kan utvecklas som en skärgårdskommun.
I beslutet finns det redan beviljade bygglov som ligger inom den nya gränsen för strandskydd.
✅ Det är ett stort ingrep mot den privata markägaren som fått tillstånd enligt de gamla reglerna.
För industrin, försvaret och infrastrukturen är detta ett mycket olyckligt beslut för kommunens utveckling.
✅ Självklart ska vi skydda de områden som är viktiga för oss. Men det här blir en död hand över utvecklingen av vår kommun. Att utvecklas som skärgårdskommun kommer att bli väldigt komplicerat.