8 augusti, 2022

Nu får vi ordning på äldreomsorge

Äldreomsorgen ska vara trygg, tillgänglig och hålla en hög kvalitet. Våra äldre på våra äldreboenden ska kunna njuta av god mat och ett glas vin om de så önskar. Ett äldreboende ska vara stimulerande och inspirerande och erbjuda en social och givande miljö. Det ska helt enkelt kännas som hemma att åldras på ett äldreboende i Karlskrona och ingen ska behöva känna sig ensam.

Vi behöver bygga äldreboenden och trygghetsboende i våra tätorter men även på landsbygden. Då kan fler bo kvar i sin hembygd, när de inte längre kan bo kvar i sina villor.

 

Vi moderater kommer att jobba för:

  • Att öka personalkontinuiteten inom äldreomsorgen.
  • Att avskaffa oönskade delade turer för kommunens medarbetare.
  • Att prioritera folkhälsoarbetet för äldre.
  • Att välkomna fristående verksamheter för att öka valfrihet.
  • Att anställa fler sjuksköterskor på våra omvårdnadsboenden.