2 mars, 2017

Socialdemokraterna sviker de äldre

JÅNordin uI dag den 24 augusti 2016 kommer äldrenämnden fatta beslut om att höja taket i maxtaxan för de som behöver omvårdnad och hemtjänst i Karlskrona kommun. Beslutet kommer sig av att regeringen valt att sänka statsbidragen till kommunerna runt om i Sverige. För att kompensera landet s kommuner för de 148 miljonerna som man dragit in har den socialdemokratiska regeringen gjort det möjligt för kommunerna att höja avgifterna för de äldre. I moderaternas budget på riksplanet fanns ingen sänkning av stadsbidragen för de äldre och moderaterna röstade nej till att höja maxtaxan i riksdagen.

 Det är en betydande höjning som det Socialdemokratiska styret i Karlskrona kommun föreslår. För de äldre som är i störts behov av omsorg handlar det om en höjning från 1 772 kronor till 1 991 kronor i månaden. Det innebär att våra äldre i kommunen får 2 618 kronor mindre varje år i sin ekonomi, en kraftfull ekonomisk försämring för våra äldre.

 ”Regeringen och det socialdemokratiska styret i Karlskrona sviker kommunens äldre. Att försämra våra äldres ekonomi med 2 618 kronor om året för den enskilda slår hårt mot många som redan har det svårt att få sin ekonomi att gå ihop, säger Camilla Brunsberg.”

 ”Att socialdemokraterna skulle göra så stora försämringar för de äldre pratades det lite om under valröresen, tvärtom. Vi moderater är emot en höjning av maxtaxan. Det är oacceptabelt att införa en straffskatt för våra äldre som är i behov av stöd och omsorg. Vi anser att våra äldre förtjänar mer och att Karlskrona kommun kan bättre, fortsätter Brunsberg”

 Jan-Åke Nordin 2:e vice ordförande i äldrenämnden kommer att yrka återremiss på ärendet på dagens nämndsammanträde.

 ”Vi vill att man genomlyser vilka konsekvenser det får för våra äldre och vår förhoppning är att när resten av nämnden ser de konsekvenserna och att det inte blir någon höjning för våra äldre. Att socialdemokraterna skulle göra så stora försämringar för de äldre pratades det lite om under valrörelsen, tvärtom, avslutar Nordin”