10 mars, 2022

Carl-Göran Svensson informerar!

Carl-Göran Svensson, 2:e vice ordförande, informerar från torsdagens sammanträde med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
🔹Nämnden har ett uppdrag att ta fram en ny stadsmiljöstrategi för kommunen. Ett första förslag har varit ute på en remissrunda där cirka 560 personer i kommunen har haft synpunkter. Det har bland annat kommit fram förslag på allt från ett kallbadhus till ökad trygghet i staden.
Strategin utgår från fyra fokusområden;
✅ Staden i havet
✅ Nära till allt
✅ Den attraktiva staden
✅ Staden som mötesplats
Nämnden tog beslut om att skicka ut förslaget på samråd. Den 30 mars är det ett samrådsmöte i Konserthusets foajé och samrådstiden pågår till månadsskiftet mars-april.
🔹Vidare fick planavdelningen ett nytt uppdrag att utarbeta en ny detaljplan på Pottholmen mellan infartsleden och järnvägen. Förslaget är att planen ska ge möjlighet för bebyggelse i 5 till 6 våningar för hotell, samt centrumbebyggelse och kontor. Planen ska vara klar våren 2024.
Moderaterna i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, genom Carl-Göran Svensson, 2:e vice ordförande.