11 mars, 2022

SENASTE NYTT från Camilla!

✅ Vi befinner oss i en orolig tid med ett fasansfullt krig som pågår endast drygt 100 mil från oss. Just nu är det många här i Blekinge som gör allt vad de kan för att hjälpa befolkningen i Ukraina. Dels med att skicka förnödenheter, men även med hjälp till alla dem som lyckas ta sig hit till Karlskrona. Många behöver hjälp med boende, kläder och mat och för barnen kommer det att krävas stora insatser med till exempel skolgång och sjukvård.
✅ Inom det politiska arbetet här i kommunen, diskuterar vi just nu vårt totalförsvar, där civilförsvaret är en viktig del. Under kalla kriget och en bit in på 90-talet hade vi ett väl utbyggt civilförsvar och det är dags att bygga upp det nu igen. Jag har bland annat begärt att vi ska få information kring våra skyddsrum som är placerade runt om i kommunen. Vi måste säkerställa att dessa är i gott skick och att de snabbt kan iordningställas vid behov.
Tiden vi har framför oss kommer att kräva stora insatser av oss alla. Vi har precis lagt en påfrestande pandemi bakom oss och därför måste vi ta väl hand om våra medarbetare, som fortsätter att anstränga sig till det yttersta.
✅ Under senaste sammanträdet med fullmäktige, lade jag ett förslag om att avsluta vänortsavtalet med Baltijsk. Förslaget fick stöd från samtliga 75 ledamöter i fullmäktige. För mig var detta oerhört viktigt för vår demokrati.
✅ Under gårdagen åkte jag till Stockholm för att delta i SKR:s utbildningsberedning under två dagar. Ukrainas ambassadör var inbjuden som gäst och talare. Han möttes av ett stort stöd och sympatier från alla oss i SKR.
✅ Den här veckan har vi moderater fått en hel del publicerat i media. Emma Swahn Nilsson har nyligen lämnat in en motion som handlar om att rusta upp området kring den gamla brunnen på Alamedan. Detta uppmärksammades av Sydöstran genom en artikel i tisdags.
✅ Även Julia Melanders motion, angående trafiksäkerhet och övergångsställen vid kommunens förskolor, uppmärksammades i Sydöstran. Genom motionen vill Julia att kommunen ska se över trafiksäkerheten vid samtliga förskolor och om det saknas övergångsställen så ska detta åtgärdas.
✅ I tisdags var det Internationella Kvinnodagen och vi moderater var inbjudna av Kulturföreningen Stjärnstoff för att medverka. Katarina Nordin representerade vårt parti och hennes tal handlade om hur vi arbetar för att motverka våld i nära relationer.
Samma dag hade Annika Hansson, Emina Cejvan och Agneta Fraser från M-kvinnorna, en insändare i BLT som handlade om jämställdhet runt om i världen.
✅ I måndags hölls en manifestation på Klaipedaplatsen, för att stödja den hårt drabbade befolkningen i Ukraina. Samtliga partier deltog och talarna för dagen var Moderaternas Peter Glimvall, 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige samt kommunfullmäktiges ordförande Gunilla Ekelöf (L). Initiativtagare till manifestationen var Carl-Göran Svensson, kretsordförande. Även detta uppmärksammades förstås av media och det var härligt att se att så många av oss moderater var på plats. Vi finns där det behövs!
✅ Arbetet inför valet har trappats upp och är nu i full gång. Om du, eller någon du känner, är intresserad av att engagera dig i vår moderata politik, så hör av dig till mig. Eller så kanske du bara vill berätta om vilka frågor som du tycker är viktiga. Det betyder mycket för mig att få höra om just dina tankar och funderingar.
Kom ihåg – tillsammans är vi starka!
Camilla