22 mars, 2021

Carl-Görans måndagsbrev

Den 22 mars, 2021.

En ny trend

Det senaste året har villapriserna på landsbygden och i mindre städer ökat. Det är framför allt villor på landsbygden som fått nya köpare. Enligt uppgift har 6 000 personer lämnat Stockholm det senaste året och flyttat ut i grannkommunerna eller på landet. Det har varit inslag i media om att på vissa orter, till exempel i fjällen, hinner inte bygglovshandläggarna med att bevilja bygglov inom föreskriven tid som är tio veckor. Det är viktigt att vi som kommun kan erbjuda bra boende till dem som vill flytta till Karlskrona.

Jag blev förvånad på senaste sammanträdet med miljö- och samhällsbyggnaden i Karlskrona. Vi moderater tillsammans med Kristdemokraterna lade ett yrkande om att kommunen, utöver de prioriteringar som den politiska ledningen gjort, skulle prioritera villamattor i vår kommun. Vi anser också att det måste prioriteras bostadsrätter, som är en bristvara i vår kommun i jämförelse med andra kommuner i motsvarande storlek.

Att centern och liberalerna röstade ned detta förslag är ofattbart. De är ju partier som har uttryckt att landsbygden ska utvecklas.

Befolkningsminskning

Karlskrona kommun minskade med 107 personer under 2020. Att en kommun minskar är inget positivt och det bidrar till att företag och nya medborgare blir tveksamma till att flytta till en sådan kommun. Låt oss i stället, med gemensamma krafter, utveckla kommunen på bostadsmarknaden. På det sättet kan vi se till att fler vill flytta till Karlskrona. Vi har en fantastiskt fin arbets- och boendemiljö med skärgården i söder och skogsbygden i norr. Det är inte många kommuner som har så fina möjligheter att erbjuda nya invånare.

Det finns en risk att Karlskrona missar både tillväxt och nya invånare, om kommunen inte medverkar till att utveckla boendet på landsbygden med enskilda villor och nya villamattor.

Årsmöte

I veckan som gick hade vi ett digitalt årsmöte i min moderatförening. Det fungerade bra, men jag hoppas att det var både första och sista gången och att vi kan träffas och umgås socialt inom en snar framtid.

Styrelsen fick följande sammansättning: Undertecknad valdes till ordförande och Michael Thurbin till vice ordförande.

Till ledamöter valdes: Kerstin Johansson, Marianne Ivarsson, Jan Westerberg, Charlotte André, Johan Åkesson (samtliga omval). Till ny ledamot valdes Patrik Skoog.

Till sist

Socialdemokraterna har startat en kampanj som är lika smutsig som president Donald Trumps var i USA, innan han lämnade sitt uppdrag. Jag blir otroligt ledsen när Sveriges statsminister anklagar oss moderater för att inte vara demokrater. Jag känner många socialdemokrater i länet som säkert känner mig som en sann demokrat. Jag tycker inte att denna debatt hör hemma i ett demokratiskt samhälle mot ett demokratiskt parti som Moderaterna är. Vi har olika uppfattningar i många politiska frågor så låt oss istället föra en saklig diskussion.

Carl-Göran Svensson

vice gruppledare, Moderaterna i Karlskrona.