19 mars, 2021

Senaste Nytt från Camilla

Karlskrona den 19 mars, 2021.

Fastighetsskatten

Just nu pågår diskussioner om att återinföra den statliga fastighetsskatten. I dag är skatten utformad med ett tak som gör att det finns ett maxbelopp för den kommunala fastighetsskatten. Om det gamla betalningssystemet återinförs blir det ett hårt slag för åtskilliga villaägare och många kommer att bli tvungna att sälja sina hus. Det här är något som vi moderater säger nej till och som jag kommer att driva hårt.

Befolkningsminskningen

När det handlar om befolkningsminskningen, som media har rapporterat en hel del om, anser jag att det är oroväckande för Karlskronas del. De senaste två åren har vi tappat 160 personer. (Enligt Statistiska Centralbyråns mätning den 31 december 2020.) Det är riktigt illa och visar att Karlskrona har mycket att jobba med framöver. Den här negativa trenden måste brytas och det politiska styret måste se till helheten. Fokus måste läggas på bostäder i alla former, skolor, näringsliv och omsorg för att vi ska bli den attraktiva kommun som människor ska vilja flytta till. Det här är en av anledningarna till varför vi moderater jobbar stenhårt för att få hit en etablering av Internationella engelska skolan. En sådan skola betyder mycket för näringslivet som i sin tur leder till både inflyttning och efterfrågan på bostäder. Därför måste bostadsbyggandet öka och investeringar göras. Det duger inte med en investeringsgrad på bara 30 procent. Är beslut klubbade i fullmäktige så ska de också följas.

Politiska samtal

Vi har nyligen haft bra samtal med Kristdemokraterna och kommit fram till att vi ska arbeta tillsammans med budgeten för nästa år. Det ser vi förstås fram emot och vi har redan i dag ett bra politiskt och valtekniskt samarbete.

Vid senaste sammanträdet med kommunstyrelsen diskuterade vi bland annat hur vi ska definiera närproducerade livsmedel. Efter överläggningar med Miljöpartiet, fick vi moderater och kristdemokrater deras stöd och till slut kunde en enig kommunstyrelse klubba ett beslut.

Det betyder att till närproducerat från och med nu, gäller livsmedel från södra Götalandsregionen, med länen Skåne, Halland, Kronoberg, Jönköping, Kalmar och Blekinge.

Vår riksdagsledamot

Vår moderata riksdagsledamot Annicka Engblom meddelade nu i veckan att hon inte ställer upp för omval till riksdagen vid nästa val. Annicka har gjort ett bra arbete under de 16 år som hon har representerat Blekinge, men hon har bestämt sig för att lämna uppdraget. Vi har haft ett härligt och konstruktivt samarbete. Stort tack för dina insatser, Annicka!

Camilla