22 oktober, 2019

Carl-Görans måndagsbrev

Den 21 oktober 2019

Hemma igen efter partistämman

Jag har haft förmånen att vara på moderaternas partistämma i fyra dagar. Det har varit många intressanta debatter och bra beslut.

Bland annat valdes en ny partistyrelse, där valberedningen verkligen hade gjort ett bra arbete. Det kom inte upp ett enda motförslag eller diskussion om vilka som skulle sitta i partistyrelsen.

Ulf Kristersson, Elisabeth Svantesson och Anna Tenje valdes till presidiet och övriga i styrelsen framgår på Moderaternas hemsida.

Från Blekinge fanns det ett antal motioner och vår kretsordförande Morgan Kullberg hade lämnat två av dessa, som behandlades av stämman. En av dem handlade om att lantbruket skulle få bättre villkor och att offentlig upphandling ska ske av livsmedel med samma krav som bönderna har i svensk produktion.

Stämman beslutade: att vi ska arbeta för att öka svensk matproduktion och därmed öka självförsörjningsgraden och en ökad export, samt att vi ska verka för att Jordbruksverket säkerställer att stöd betalas ut i enlighet med planen och slutbetalning görs innan årsskiftet.

Jag tycker att Morgans motioner behandlades bra och att vi moderater ställer samma krav på importerat livsmedel som svenskproducerat.

Ett motionssvar som jag blev glad över är beslutet om att avskaffa strandskyddet. Motionen är skriven av Magnus Gärdebring i Karlshamn.

Utöver dessa motioner fanns det flera hundra, som behandlades. Jag har tagit upp de från Blekinge som jag tyckte var intressanta, men det fanns förstås många andra bra motioner som behandlades.

Stämman behandlade sex olika politikerområden som jag skrev om i mitt förra brev.

I stora drag kan man sammanfatta det med att vi ska återupprätta samhällskontraktet.

Här har länge funnits förtroende och tillit mellan människor, men också mellan medborgare och myndigheter. Vår unika jämlikhetstradition har skapat ett samhälle av självständiga människor, där vem du är och vart du är på väg, spelar större roll än varifrån du kommer.

Det svenska samhällskontraktet har mejslats fram under många decennier. I vårt land ska enskilda människor och familjer ha stor frihet att forma sina egna liv. Men vårt samhällskontrakt bygger också på att alla som bor här förväntas bidra till det gemensamma genom att anstränga sig, betala skatt och vara goda medborgare.

I gengäld förväntas staten erbjuda den trygghet som krävs för att människor ska kunna leva fria och bra liv. Det handlar om att göra det som bara staten kan göra. Upprätthålla tryggheten på våra gator och torg, säkerställa att välfärden aldrig sviker samt undanröja hinder för att människor ska kunna växa av egen kraft.

I dag lever inte längre Sverige upp till det löftet. Staten står inte längre för sin del av samhällskontraktet. Gängkriminaliteten och dödskjutningarna sätter skräck i stora delar av vårt land. Oskyldiga människor dör och skadas. Barn och äldre rånas öppet på våra gator. Samtidigt ser vi hur redan långa cancerköer blir längre och hur vården inte räcker till.

 Svenska klassrum är inte längre en självklar plats för klassresor.Tusentals barn lämnar grundskolan utan betyg  och värst drabbade är de som har det tufft hemma. Numera bor över en halv miljon människor i de områden som polisen kallar utsatta.

Med moderat ledarskap kan vi återupprätta samhällskontraktet. Med dessa ord tror jag att jag har sammanfattat den politik som stämman beslutade om i Västerås.

 Utdelning av förtjänsttecken

Vår tidigare ombudsman Peter Hemgard fick utmärkelse för 25 år som partiombudsman i moderaterna.

Moderaternas finaste förtjänsttecken, Arvid Lindman-plaketten, tilldelades Ella Tengbom-Welander från Helsingborg, moderaternas första kvinnliga kommunalråd, samt Carl Bildt, Gunnar Hökmark och Gunilla Carlsson.

Carl Bildt var som vanligt, när det är partistämmor, på språng och denna gång var han på väg till Australien.

Gunilla Carlsson höll ett tacktal som var ett tack från henne och övriga mottagare. Det var ett tal som berörda många i salen och en och annan glädjetår kom på våra kinder. Tack Gunilla det kommer kanske att ta lång tid innan någon som du, kommer att axla din roll i moderaterna som alltid tagit hand om den lilla förening så väl som det stora i världen.

Carl-Göran Svensson

vice gruppledare, Moderaterna i Karlskrona.