12 november, 2019

Slöseriet fortsätter

Pressmeddelande

Karlskrona den 12 november, 2019.

Skolmatsal i Rosenholm – ännu ett slöseri med skattepengar

Restaurangen på NKT Arena står tom. Drift- och servicenämnden har beslutat att den ska förvandlas till en skolmatsal samt kök. Därmed blir de 280 elevernas mat ännu dyrare än i dag.                                                        

 För att Karlskrona kommun ska få ordning på ekonomin, måste besparingar på motsvarande 140 miljoner kronor göras. Trots det håller det svaga minoritetsstyret i Karlskrona på med ytterligare olönsamma investeringar.

 Den här gången har drift- och servicenämnden fattat beslut om att den övergivna restaurangen på NKT Arena, ska bli kommunal skolmatsal med tillhörande kök. Meningen är att de 280 elever som går på kommunala skolor i Rosenholm, ska äta där. Men det kommer att bli dyrt för kommunen, jämfört med elevernas matkostnader i dag.

  • Enligt kalkylerna kommer maten till de 280 eleverna, att kosta 55 kronor per person och dag. Det ska jämföras med de 40 kronor som kostnaden ligger på i dag, säger Camilla Brunsberg (M), oppositionsråd.

Kostnadsökningen kommer att hamna på nästan en miljon kronor per år. Till det ska läggas de förlorade hyresintäkterna som motsvarar ytterligare 600 tusen kronor per år.

Kommunen har tidigare lagt ut restaurangen på offentlig upphandling, för att få in en ny aktör. Men anbuden uteblev och därför står restaurangen tom idag.

Moderaternas förslag om att gå ut med ännu en upphandling har inte varit intressant för det politiska styret.

 

  • Det svaga minoritetsstyret visar ännu en gång att de inte tar ansvar för ekonomin. Elevernas mat blir dyrare än i dag och samtidigt försvinner möjligheten att få in en ny aktör som driver restaurang i arenan, säger Camilla Brunsberg.

Moderaterna har nu lämnat in en interpellation, där Camilla Brunsberg ställer ett antal frågor om den blivande skolmatsalen, till kommunstyrelsens ordförande Sandra Bizzozero. Interpellationen kommer att besvaras under kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november.

 

 

Kontakt:

Camilla Brunsberg (M), oppositionsråd.

Tel: 0455-30 30 01

camilla.brunsberg@karlskrona.se

 

Caroline Lindheimer, politisk sekreterare,

Moderaterna I Karlskrona.

Tel: 0455-30 48 26

caroline.lindheimer@karlskrona.se