27 september, 2021

Carl-Görans måndagsbrev

Den 27 september, 2021.

Trummenäsvägen är tryggare

Min moderatförening skrev till kommunen, om krav på sänkt hastighet utanför Trummenäs förskola. Förslaget bifölls av kommunens trafiknämnd och nu är hasigheten sänkt till 30 kilometer per timme. Hastigheten är 30 utanför de flesta förskolor i kommunen. Tyvärr finns det fortfarande några som inte har den här hastighetsgränsen, vilket har visat sig när jag har studerat de olika platserna. Utifrån detta är min uppfattning att detta måste ses över, så att det utanför samtliga förskolor är en maxhastighet på 30.

Frigörelsen i Baltstaterna

Jag noterade i helgen att det är 30 år sedan Baltstaterna blev självständiga. Själv hade jag förmånen att få representera Moderaterna när vi var i Litauen i början av 1990-talet och några år framåt. Vi deltog i ett projekt som Karlskrona, Kalmar och Växjö drev tillsammans. Karlskrona hade Klaipeda som vänort och det var naturligt att vi skulle hjälpa dem med demokratiska spelregler. När vi kom dit, upptäckte vi hur fattigt det var i dessa länder. Det fanns en vilja att bli demokratiskt så fort som möjligt och lämna den kommunistiska regimens diktatur som människorna hade levt under i många år.

Den 27 mars 1991 startade vi moderater, med Sigurdh R Petersson i spetsen, måndagsrörelsen i Karlskrona. Det tog inte många måndagar förrän nästan alla partier deltog i dessa möten. Jag vet att våra vänner i Litauen uppskattade stödet de fick av oss i Karlskrona. Än i dag har jag kontakt med Jurate och Laisvunas i Klaipeda. De har besökt oss här i Karlskrona, senast vid vårt 90-årsjubileum med Moderaterna i Blekinge 2008. Själv träffade jag dem senast 2018 i Klaipeda. Det finns nu en ny oro i Baltikum med anledning av det som händer i Vitryssland.

Kommunens skogar

I december 2017 ställde jag en fråga, till tidigare ordföranden i kommunstyrelsen Patrik Hansson (S), angående skötsel av kommunens skogar. Frågan var när en ny upphandling av entreprenör ska ske. Svaret då var, att upphandlingsenheten skulle göra en ny upphandling, men det hade inte kunnat göras på grund av personalbrist. Frågan är om något har gjorts sedan dess?

Höstkampanj

Nu har vår höstkampanj i Karlskrona startat. I helgen har många moderater varit ute och kampanjat på olika platser i vår kommun. Vi möter bara positiva reaktioner från de medborgare som vi pratar med över staketet. Vi är väldigt noga med att inte göra hembesök i form av dörrknackning. Vår information består av ett lokalt och ett nationellt vykort med en kort information om vår politik. På vårt lokala vykort informerar vi också om, att om du är samhällsintresserad och vill bli förtroendevald politiker för Moderaterna, då är du välkommen att kontakta oss.

Carl-Göran Svensson

Vice gruppledare

Moderaterna Karlskrona