21 december, 2021

Carl-Görans måndagsbrev

20 december, 2021.
✅ INVÅNARNA HAR FÅTT TYCKA TILL
I torsdags hade vi ett extra insatt arbetsutskott i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Vi fick information av förvaltningschef Kristina Stark, med anledning av den undersökning som förvaltningen har gjort bland invånarna i Karlskrona. Det är cirka 560 personer som har svarat på denna enkät och bara det är ju nästan rekord. Det vittnar också om att många är intresserade av stadsutvecklingen i vår kommun.
Det finns en hel del intressanta saker som medborgarna önskar sig, som till exempel; kallbadhus, fler gröna parker, fler promenadstråk, utvecklade platser i närheten av vatten och fler korttidsparkeringar. Det finns också en del negativa synpunkter som att man känner sig hotad på kvällar vid promenader. På vissa platser anser några att belysningen är för dålig. Detta är en liten del av alla synpunkter som har lämnats in. Det ska bli intressant att studera hela materialet när det är sammanställt. Det är viktigt att vi lyssnar på invånarna och på bästa sätt genomför det som är ekonomiskt möjligt för kommunen.
✅ KOMMUNFULLMÄKTIGE
I morgon tisdag är det dags för årets sista kommunfullmäktige. På ärendelistan finns det bland annat ett förslag till ny taxa för verksamheter inom miljöområdet. Vi moderater och kristdemokrater har under framtagandet av denna taxa hävdat att kommunen ska införa Rättviksmodellen, som innebär att man blir fakturerad för verklig tidsåtgång och i efterhand. Det förslag som nu ligger på kommunfullmäktiges bord är en bit på den vägen, kan vi nog konstatera. När taxan behandlades i kommunstyrelsen krävde vi:
• Att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska göra en analys av taxan och dess konsekvenser för näringslivet i Karlskrona.
• Att inför budgetberedningen 2022, utreda konsekvenserna av ett införande av en ny taxa, för så kallade
”industriutsläppsverksamheter” markerad med ett ”-i” i taxan.
• Att ge miljö- och sambyggnadsnämnden i uppdrag att inför
budgetberedningen 2022 utreda och ta fram förslag på förändringar i miljötaxan för att eventuella kunna införa Rättviksmodellen eller SKR-modellen, antingen rakt av, eller ta de delar som kan förbättra taxan. Utifrån dessa tillägg anser vi att vi kommit betydligt närmare en Rättviksmodell och vi kommer med dessa tillägg att yrka bifall till ny taxa.
✅ GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
2021 har varit ett speciellt år som inleddes med restriktioner och vi hoppades alla att samhället skulle kunna återgå till det mer normala. Tyvärr vände det nu i november och vi har sett nya utbrott av pandemin. Vi är många som hade önskat att kunna träffas i större sällskap, men så ser det inte ut att bli den här julen heller. Vi får hoppas att det inte blir långvarigt den här gången och att vaccinet stoppar upp det lite. Vi är säkert många inom politiken som ser fram emot valet den 11 september nästa år. Det kommer att bli ett intressant politiskt år 2022.
Nu ser vi framåt och jag önskar alla en trevlig jul och nyårshelg.
Carl-Göran Svensson
Vice gruppledare
Moderaterna Karlskrona