21 december, 2021

SENASTE NYTT FRÅN CAMILLA!

16 december, 2021.
✅ En framtida kulturskola
Nu närmar sig året sitt slut och många nämnder och bolag har haft sina sista sammanträden för 2021. Vi har ett kommunfullmäktige kvar på tisdag nästa vecka innan vi kan julledigt.
En ständig fråga som diskuteras är Kulturskolans framtida placering. Det är inte alls säkert att vi måste bygga nytt. Istället vill vi se att man tittar på olika alternativ och befintliga byggnader där en kulturskola kan vara lämplig att placera.
✅ Fortsatt försiktighet
Pandemin har återigen blossat upp. Det är så tråkigt eftersom julhelgen närmar sig och vi är nog många som hoppades på att kunna umgås och träffas det här året. Men som läget ser ut nu, måste vi fortsätta vara försiktiga och restriktiva med vårt umgänge med personer utanför familjen.
Jag har ett politiskt uppdrag i utbildningsberedningen i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Under hösten kunde vi träffas vid ett par tillfällen eftersom Covid 19 såg ut att avta, men nu har vi återgått till digitala möten. Det har vi gjort i våra moderata gruppmöten här i Karlskrona också, eftersom vi inser hur allvarligt läget är just nu.
✅ Vaccinationskrav inom omsorgen
För mig är det förvånande att Karlskrona kommun inte har infört vaccinationskrav hos dem som jobbar inom den kommunala omsorgen. Jag kommer att fortsätta driva den här frågan, eftersom jag anser att det är viktigt att vi som kommun tar vårt ansvar. De som inte är vaccinerade ska kunna omplaceras och få andra arbetsuppgifter, så länge den här pandemin pågår.
Tommy Iseskog, universitetslektor och expert i arbetsrätt, uttalade sig nyligen i Aktuellt. Enligt honom är det få kommuner som frågar sina anställda om de är vaccinerade mot Covid 19. Hans kommentar till det var, att det beror på bristande kunskaper och eventuellt feghet. Jag kan bara instämma i den kommentaren. Det är dags för Karlskrona kommun att ta sitt ansvar i den här frågan.
✅ Bostad till hemlösa
En annan viktig fråga är kommunens hantering av hemlöshet bland utsatta grupper. Det kan vara personer som lider av psykisk ohälsa, drogmissbruk eller annan anledning till ofrivillig hemlöshet. Här i Karlskrona finns ett politiskt beslut om att införa ”Bostad först”. Det är en arbetsmodell som går ut på att den som är hemlös ska få en bostad via kommunen. Det här är ett koncept som används i flera svenska kommuner med stor framgång. För mig är det en mänsklig rättighet att alla människor i vårt land ska ha en bostad att gå till.
Trots att beslutet togs i vår kommun för mer än ett år sedan, har ingenting hänt. Nu när julen närmar sig blir frågan ännu mer aktuell och jag anser att det svaga politiska styret måste agera nu. Finns det beslut som är politiskt fattade, då ska de också verkställas.
✅ Karlskrona behöver fler attraktiva bostäder
Äntligen är våra politiska överläggningar gällande översiktsplanen klara och vi är redo att fatta ett beslut i bred samsyn. Det behövs fler attraktiva bostäder i vår kommun så att fler väljer att flytta till Karlskrona. Det behöver vi för att öka våra skatteintäkter och först då kan vi växa som kommun. Många pendlar till Karlskrona och med attraktiva bostäder ger vi fler möjligheter att flytta hit. I veckan som gått har jag har dialogmöte med våra lokala fastighetsägare om Karlskronas tillväxt. Vi har samsyn om hur viktigt det är med samverkan för att stärka Karlskronas attraktionskraft.
✅ Julen närmar sig
Nu är det bara en dryg vecka kvar till julafton. Även om många av oss har mycket att göra innan dess, är det viktigt att vi stannar upp och njuter av förberedelserna. Men allra först vill jag önska er en trevlig fjärde advent på söndag. Ta hand om er!
Camilla