18 januari, 2022

Carl-Görans måndagsbrev

Pandemin fortsätter

Vi var säkert många som kunde njuta av ledigheten under helgdagarna, samtidigt som många inom vården fick jobba hårt med anledning av covid 19. Jag hoppas att alla som inte har tagit vaccinet gör det, så att vi kan minska på smittspridningen i vårt avlånga land.

Jag, och säkert många med mig, hade hoppats på att vi skulle kunna övergå till ett mera normalt samhälle, där vi kunde återgå till våra arbetsplatser. Förhoppningen var att vi som har förtroendeuppdrag skulle kunna ha fysiska sammanträden, att vi skulle kunna gå på restaurang och att nöjesställen kunde vara i gång, med mera, men så ser det inte ut att bli. Därför är det viktigt att vi håller oss till de restriktioner som finns nu.

Översiktsplanen

Kommunens nya översiktsplan ska visas i en utställning. Du som medborgare har då möjlighet att, en sista gång innan den antas, lämna dina synpunkter. Vi moderater har drivit igenom en del förändringar av texter och kartor. Bland annat innebär förslaget att bebyggelse på jordbruksmark har minskat. I det första förslaget var målsättningen att Karlskrona skulle växa till 100 000 invånare år 2050. Detta är ändrat till att det ska finnas detaljplaner med en tillväxt av 500 bostäder per år.

Nomineringsstämma

Vi moderater har vår nomineringsstämma till kommunvalet och regionvalet den 31 januari. Du som är medlem i någon av våra moderatföreningar är välkommen till nomineringsstämman. Du kommer att få mer information i ett medlemsbrev.

Thorax

Det pågår en diskussion i media om hur samarbetet med Thorax i Karlskrona utvecklas. Jag tycker det är olyckligt att man inte har kunnat lösa den här frågan. För Blekinges invånare är det viktigt att fortsätta samarbetet mellan Region Blekinge och Region Kronoberg. Jag har själv vid två olika tillfällen fått vård på Thorax i Karlskrona. Den vård som personalen ger där är fantastisk och självklart ska den utvecklas och inte avvecklas.

Jag minns första gången jag var där 2001. En farbror från Stockholm sa till mig; ”Detta måste vara ett privat sjukhus.” Jag förklarade för honom att det var Landstinget Blekinge som drev sjukhuset. Vi är många från Kronoberg och Blekinge som fått våra liv räddade på denna klinik. Den får inte läggas ned, den ska utvecklas. Ta nu ert ansvar, alla ni som är inblandade i diskussionerna om vad som ska hända i framtiden.

Vi har dessutom fått till oss personal med hög kompetens och kunskap, som gör att det är intressantare att jobba på sjukhuset i Karlskrona. Detta får inte raseras utan måste utvecklas så att patienter från Kronberg även i framtiden ska kunna opereras och vårdas på sjukhuset i Karlskrona.

Vi måste samarbeta mer i framtiden för att kunna hushålla med våra resurser. I dag åker cancerpatienter från Blekinge till Växjö för att få vård och för mig är det självklart att detta ska kunna ske i framtiden också.

Carl-Göran Svensson

Vice gruppledare

Moderaterna Karlskrona