20 januari, 2022

Camilla Brunsberg, informerar…

… från kommunstyrelsens sammanträde, tisdagen den 18 januari.

KÖKET PÅ EKLIDEN

Vi moderater krävde att det här ärendet lyftes ut. För oss ringde varningsklockorna när vi såg att man försökte smyga igenom en investering för att bygga ett kök som är tre gånger större än det nuvarande och tillfälliga köket. I handlingarna kunde vi se att det fanns en lista på förskolor och skolor (Några exempel; Holmsjö, Nättraby och Saltö) som i framtiden behöver mat som ska tillagas någonstans. Om dessa enheter listas i samma ärende som innebär att man tredubblar kapaciteten för Ekliden blir vi moderater oroliga. Vi vill att maten tillagas nära barnen. Om vi ska gå med på att fatta beslut om en sådan stor investering ska det tydligt framgå att det inte påverkar skolor och förskolor.

COVIDPAKET 2022

När vi kom till ärendet med nya taxor, var jag tydlig med att förutsättningen för att vi moderater ska släppa igenom de nya avgifterna är att Karlskronas företagare måste befrias från vissa avgifter det här året. Det gäller till exempel avgifter för uteserveringar. Pandemin fortsätter och företagen är hårt ansträngda redan nu. Om vi framöver ska stödja de nya avgiftstaxorna, är detta ett krav från oss. Vi behöver ett nytt covidpaket för 2022 för att rädda våra lokala företag. Därför har vi nu inlett överläggningar om hur det nya stödpaketet ska se ut.

TRAFIKSTRATEGIN

Förslaget som nu har presenterats gällande en trafikstrategi för Karlskrona, är direkt bilfientlig. Det är ett förslag som vi moderater inte kan gå med på. Många kommuninvånare väljer att bosätta sig i just vår kommun på grund av livskvalitén och möjligheterna att röra sig fritt. Då måste också möjligheterna till bilkörning finnas. När hälften av Karlskronaborna bor och verkar på landet, kan man inte bygga en ”mur” runt Trossö, det är så man dödar en stadskärna.

KONSTISBANAN

Det är glädjande att vi moderater nu får igenom vår motion om att det ska byggas en konstfrusen isbana centralt på Trossö. Vi fick stöd från hela kommunstyrelsen och nu ser vi fram emot att det byggs en riktig konstfrusen isbana med centralt läge. Det är viktigt att den byggs i dialog med det lokala näringslivet så att investeringen bidrar till en ökad handel och en levande stadskärna.