1 februari, 2022

Carl-Görans måndagsbrev

Måndagsbrev den 1 februari, 2022.

Listorna fastställda

I går hade vi nomineringsstämma till kommunfullmäktige i Karlskrona och till regionfullmäktige, valkrets Karlskrona. Det var en välbesökt stämma. Valsedeln till kommunfullmäktige toppas av Camilla Brunsberg. Själv har jag placering två på listan. Nomineringskommittén hade gjort ett bra arbete och deras förslag gick igenom utan några voteringar. Det visar på att vi nu kan gå ut i en valrörelse med ett stort förtroende. Men det är också ett gemensamt och hårt arbete som kommer att krävas för att vi ska ta över majoriteten i Karlskronas kommunfullmäktige.

Emma Swahn Nilsson och Gustav Nilsson toppar valsedeln till regionfullmäktige. Emma kommer in med ny energi och Gustav med sin erfarenhet som landstingsråd och oppositionsledare i gamla landstinget.

Besök på Ramdala skola

Förra veckan träffade jag rektorn och delar av föräldrarådet på Ramdala skola. Jag var inbjuden för att diskutera trafiksituationen kring skolan, eftersom många är oroliga för hastigheten och tryggheten där. I dag är det 50 km i timmen utanför skolan, på Hejetorpsvägen som ligger bara fyra till fem meter från staketet.

Vi informerades om att det har hänt två olyckor med bilar som kört in i staketet. De menade att det var ett under att ingen blev skadad.

Flera gånger i månaden besöker klasserna ett område som kallas för Lomman. För att ta sig dit måste barnen gå längs Hejetorpsvägen där hastigheten är 70 km i timmen sista biten. De påpekade också att det finns en parkering utanför kyrkan där bilisterna får backa ut på Hejetorpsvägen efter ett besök. Enligt deras information kan jag konstatera att trafiksituationen borde vara bättre än var den är i dag. De ansåg vidare att en cykelväg från Trummenäs till skolan i Ramdala är motiverad. De föreslog också att det behövs en skyddsbalk mellan staketet och Hejetorpsvägen. I samband med att den nya skolan byggdes blev det nya ytor för bollplan och skolgård. Där planterades björkar längs den nya gångvägen, men tyvärr skötte inte kommunen vattning av träden så nu är de döda. Min kommentar till detta är: ”Tur att det inte var i Hoglands Park, vad är skillnaden att vårda träd ute på en landsbygdsskola och en stadspark?”

Det behöver inte vara så, men vi som bor på landsbygden upplever att servicen inte är lika bra här. Jag kommer de närmaste dagarna att kontakta olika förvaltningar i kommunen och Trafikverket för att se om det finns några snabba lösningar på dessa problem.

Kommunfullmäktige

På torsdag har vi årets första kommunfullmäktige, där vi ska ta beslut om två nya detaljplaner för Torstäva 13,25 och Torstäva 5:36. Båda planerna har varit hanterade i olika instanser i kommunen. Det finns ingen politisk skiljelinje i politiken så de bör nog gå igenom utan diskussion. Vi ska också ta beslut om nya taxor för verksamhet inom drift- och servicenämnden. Om detta återkommer jag.

Kommunalpolitiska handlingsprogrammet

Vi jobbar nu internt i Moderaterna med att ta fram vårt handlingsprogram inför valet i september. Du har kanske förslag på förändringar eller nya inspel för att få en bättre kommun.

Carl-Göran Svensson

Vice gruppledare

Moderaterna Karlskrona