14 februari, 2022

Carl-Görans måndagsbrev

Den 14 februari, 2022.

 

Vi behöver inte fler straffskatter

Bilismen är Miljöpartiets kassako och nu föreslår partiet att bilägarna ska betala skatt på parkeringar. Många tosiga förslag har jag hört från detta parti och förmodligen kommer det flera. Att ta ut en skatt på parkeringsavgiften, för att människor ska köra mindre bil, är ingen lysande idé. Det slår hårt mot dem som bor på landsbygden och som behöver bilen för att ta sig till jobbet eller sina fritidsaktiviteter. Miljöpartisterna tror att bara för att det finns en tunnelbana i Stockholm, så har man löst alla problem med parkeringar av våra bilar, och att alla skulle klara sig utan bilen. Sveriges bilister behöver inte fler straffskatter, i stället måste vi forska på nya drivmedel och nya innovationer för att lösa utsläppen från bilen.

Ramdala skola

I mitt förra måndagsbrev skrev jag om problemen med hastigheten och tryggheten utanför Ramdala Skola. Förslagen från föräldragruppen är att hastigheten sänks och att ett vägräcke placeras mellan skolans tomt och Hejetorpsvägen. Tyvärr verkar detta vara en situation som är svår att lösa för alla inblandade instanser; från kommunens trafiknämnd till Trafikverket och slutligen Länsstyrelsen.

Säbyvallen

Äntligen får Ramdala sin klubbstuga och ett ombyggt omklädningsrum. Jag har vid flera tillfällen framfört detta i olika sammanhang. Min Moderatförening har också skickat skrivelser till kommunen för att lösa problemet, så det känns bra att det är klart nu. Det har också framställts att ett utegym anläggs i samband med ombyggnationen. Vi moderater har i vår budget anslagit medel för utegym i olika delar av kommunen. Därför känns det naturligt att anlägga ett intill Säbyvallen. Enligt de förslag som nu tagits fram för nya bostadsområden ingår också strövområden, där ett utegym kan vara start eller avslut på en motionsrunda. När denna ombyggnad görs är det många entreprenörer på plats för att genomföra ombyggnaden av lokalerna. Ramdala är en av de orter som är kommunens utvecklingsområden, med Trummenäs och Torsnäs, som nya bostadsorter i vår kommun. För att möta utvecklingen med fler människor som flyttar till detta område, är det naturligt att också bygga ut för friskvård.

Valprogram

Vi moderater jobbar nu med vårt lokala valprogram. Har du synpunkter på olika frågor som du tycker vi ska utveckla, då kan du kontakta mig.

Carl-Göran Svensson

Vice gruppledare

Moderaterna Karlskrona