14 februari, 2022

De enda som ska känna sig otrygga i Karlskrona är rånarna

Vi moderater kommer alltid att ha otryggheten som vår värsta fiende. Inga föräldrar i vår kommun ska behöva oroa sig för att deras barn ska rånas på väg hem från skolan. Eller att ens mormor inte ska kunna ta en promenad med hunden utan att bli överfallen. Därför är vi stolta över att vi drivit fram ett omfattande trygghetspaket för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Karlskrona.

I höstas presenterade BRÅ, Brottsförebyggande rådet, alarmerande statistik som visar att det inträffade 22 ungdomsrån i Karlskrona under 2020. Det motsvarar nästan ett ungdomsrån varannan vecka. BRÅ:s undersökning visar, att de som misstänks för ungdomsrånen, är pojkar i åldern 15 till 17 år med utländsk bakgrund och som bor i socialt utsatta områden. Motiven är vanligtvis behov av pengar, status inom den egna gruppen, spänning eller en bakomliggande konflikt mellan misstänkt och brottsutsatt. Undersökningen visar också att närmare hälften av alla ungdomsrån begås av en person som varit misstänkt för ungdomsrån tidigare.

Vi kan konstatera att Karlskrona har blivit en av landets mest segregerade kommuner. Men det här är ingenting nytt. Under 2015 började man se en ökning av just ungdomsrån i Karlskrona, jämfört med 2014 då inte ett enda rapporterades.  Siffrorna talar sitt tydliga språk och därför är det bråttom med åtgärder. Vi kan också konstatera att det nuvarande politiska styret inte har agerat i tid för att stävja denna oroande utveckling.

I höstas fick vi moderater, tillsammans med den övriga oppositionen, igenom ett stort trygghetspaket. Det betyder att sex trygghetsvärdar nu håller på att anställas av kommunen. Fältgruppen ska fördubblas, det vill säga, de blir åtta istället för fyra personer. Skolmiljön ska bli tryggare i form av åtgärder av eftersatt underhåll. Dessutom ska kommunen skapa mötesplatser för motorburen ungdom, eftersom samlingar med mopeder och A-traktorer många gånger upplevs som otrygga situationer.

De olika delarna i vårt trygghetspaket kommer att vara till stor hjälp i kommunens förebyggande arbete. I Karlskrona ska man inte behöva oroa sig för, eller utsättas för, att barn och unga blir rånade på väg hem från skolan. Farmor och mormor ska tryggt kunna ta en kvällspromenad utan att bli av med sin handväska. De enda som ska känna sig otrygga i Karlskrona är rånarna.

Camilla Brunsberg, gruppledare, Moderaterna i Karlskrona.