23 maj, 2022

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV!

✅OMKLÄDNINGSRUM SOM DRAS I LÅNGBÄNK
Jag blev lite förvånad i helgen, när jag fick ett samtal angående utbyggnaden av omklädningsrummen för Ramdala IF. Detta verkar bli en riktig långkörare mellan kommunen och idrottsföreningen. Alla beslut är ju tagna av kommunstyrelsen inför investeringen av renovering och tillbyggnad, men trots det kommer man inte i gång med arbetet. Enligt de uppgifter jag har fått ska eventuellt en ny upphandling ske för denna byggnation. Att vi ska vara rädda om kommuninvånarnas skattemedel är en självklarhet, men när delar av föreningens lokaler är utdömda och det saknas omklädningsrum, borde det vara naturligt att ombyggnaden kommer i gång omgående. I mars 2018 påtalade vi från Moderaterna i Ramdala, i en skrivelse till kommunen, att det krävdes en renovering och nybyggnation. När kommunstyrelsen tog beslutet om att göra denna investering, var jag övertygad om att det skulle ske omgående. Nu verkar det som att den politiska minoriteten har lagt ärendet på is.
✅VECKANS VIKTIGA MÖTEN
Den här veckan kommer att bli intensiv. Vi har valledning på måndag, kommunfullmäktige på tisdag, miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott på onsdag, samt budgetberedning. På kommunfullmäktige ska vi bland annat ta beslut om revisorernas berättelse och försäljning av mark på Verkö. Du kan följa debatten på kommunens hemsida.
✅SPARISSAFARI LÄNGS KUSTVÄGEN
I helgen besökte jag kustvägens sparrissafari. Det var många småföretagare som sålde och presenterade sina lokala produkter, som till exempel egenproducerad marmelad, surdegsbröd, kakor, hamburgare med mera. Man riktigt kände entreprenörsandan bland alla företagen längs hela kustvägen.
Genom åren har ett samarbete vuxit fram och företagen har tillsammans gjort kustvägen till ett intressant besöksföremål. På söndagseftermiddagen var det många som hade sålt slut på sina varor vilket är ett bra betyg för dem.
Självklart hade de säkert önskat ett bättre väder under lördagen, men det var som en Torhamnsbo sa till mig: ”Det är inte så ofta det regnar 20 millimeter hos oss i maj månad.” Han var nöjd med regnet och det var kanske utställarna också, om de ser till helheten.
✅OTRYGGHETEN MÅSTE BEKÄMPAS
Nu närmar vi oss valdagen. Det är endast 111 dagar kvar till när vallokalerna stänger klockan 20 den 11 september. Vi moderater för en politik för en bättre trygghet för våra medborgare. Vi kan konstatera att antalet överfall och skjutningar ökar i vårt samhälle och därför behövs en ny politik som skyddar medborgarna från skjutningar och rån. Tryggheten på gator och torg måste bli bättre, du som medborgare ska självklart kunna gå ut i ditt bostadsområde utan att känna otrygghet. Tyvärr är det många som upplever Sverige som otryggt i dag. Vi moderater vill förändra den här bilden, bland annat genom att införa hårdare straff samt ge polisen och rättsväsendet större resurser för att bekämpa brottsligheten.
Carl-Göran Svensson
Vice gruppledare
Moderaterna Karlskrona