25 april, 2023

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV!

✅Denna vecka blir det många politiska möten. Tisdagen inleds med trafiknämnden i Region Blekinge och på torsdag är det kommunfullmäktige. Jag kommer att träffa ett antal personer som vill träffa mig angående bygglov i kommunen. Det är viktigt att träffa kommunens medborgare och höra deras synpunkter inför en byggnation. Ibland blir det ros och ibland blir det kritik.
✅Trafiknämnden
Vi kommer att få information om upphandlingen av Öresundstågstrafiken som ska vara klar till 2025. Det är ett stort uppdrag som har stor betydelse för kollektivtrafiken i södra Sverige. Vi tar också beslut om att om budgetera medel för nästa generation av Öresundstågen.
✅Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige kommer att anta en detaljplan för Gäddan på Saltö. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra skola/ förskola
inom fastigheten Gäddan 5 med flera, för att möta den ökade efterfrågan på
skollokaler. Det blir också beslut om nytt reglemente för kommunstyrelsen, som berör folkhälsoutskottet.
Utskottet ska:
• Följa, bereda och ta initiativ i övergripande och strategiska folkhälsofrågor.
• Ta övergripande ansvar för uppföljning av kommunstyrelsens del i hållbarhetsprogrammets avsnitt social hållbarhet.
• Ha en strategi för en kommun fri från våld – kvinnofridsarbete,
strategi för social mångfald och andra tillkommande styrdokument inom folkhälsa/social hållbarhet.
Med detta beslut har nu samtliga utskott under kommunstyrelsen fått sina uppdrag.
✅Stadens utveckling
Den 27 april går nästa Karlskrona Live av stapeln och denna gång har vi ett angeläget och spännande tema om stadens attraktivitet och utveckling. Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi och en av landets främsta experter på städer och regional utveckling, föreläser i ämnet och vi får samverka kring hur vi kan skapa mer värde för Karlskrona. Jag kommer att närvara vid denna intressanta eftermiddag och har fått förmånen att sitta med i panelen. Det kommer att bli spännande eftermiddag.
✅Hemma på gården
Nu hoppas jag på lite regn så kvävet som är utlagt på fälten gör nytta och att det blir en bra skörd till hösten.
Carl-Göran Svensson
Vice gruppledare
Moderaterna Karlskrona