8 maj, 2023

Carl-Görans måndagsbrev!

Carl-Görans måndagsbrev👇👇👇
✅GLÄDJANDE SATSNING
Vi kan alla glädjas åt att NKT på Verkö, nu ska bygga ett tredje torn vilket kommer att skapa 500 nya jobb i Karlskrona. Detta kommer självklart att ställa krav på kommunen i form av nya bostäder, förskolor, ökat kulturutbud med mera. Vi veta alla, att i dag är det brist på kompetent personal inom flera olika yrkesområden. Vi är en attraktiv kommun (att bo och verka i) som ska utvecklas för att fler ska flytta hit och betala skatt här. Det vi måste göra nu är att träffa ledningen för NKT och föra ett samtal om hur vi gemensamt kan utveckla Karlskrona. Som ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommer jag att ta initiativ för att vi ska bygga fler bostäder i kommunen.
✅ARBETA TILLSAMMANS
Självklart måste vi utveckla nya områden i kommunen. Vi har en ny översiktsplan 2050, som måste vara grunden till det som vi ska bygga.
Allt detta måste ske i samråd med invånare och myndigheter som ska hjälpa till med dessa etableringar. Det är många som jobbat för NKT:s utökning, bland annat Karlskrona kommun, Business Sweden, Region Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola men även andra aktörer. Nu måste vi tillsammans fortsätta det arbetet. Den utökade verksamheten på Verkö kommer att kräva bättre kommunikationer till Karlskrona och Blekinge och därför är Ronneby flygplats viktig för hela Blekinges utveckling.
✅FÖRBUNDSSTÄMMA
På Moderaternas förbundsstämma (som hölls i Olofström i helgen) tog vi upp frågan om bättre kommunikationer till och från Blekinge. En motion som skickades till partistämman innebär att flygplatsen i Ronneby kan utvecklas. Det är extra viktigt nu, med den satsning som sker på Verkö och andra orter i vårt Blekinge. Att hamnarna i Blekinge kopplas ihop med Scan Med-korridoren i Sverige och därmed förlänger Baltic Adiatic-korridoren när sydostlänken är färdigbyggd.
Under förbundsstämman valdes en ny förbundsstyrelse. Johan Åkesson och Anders Cronwall nyvaldes till styrelsen och övriga ledamöter omvaldes. Grattis till den nya styrelsen som nu ska utveckla politiken inför valet 2026. Vi hade besök av finansmarknadsminister Niklas Wykman, som tog upp frågor om en ny ekonomisk miljö med högre räntor och inflation. Med hög inflation kan man inte göra de investeringar som önskas då det finns risk för ännu högre inflation.
✅BESÖK I TORHAMN
I fredags besökte jag Torhamns samhällsförening, där vi fick information av vad de ansåg som viktiga frågor för att utveckla platsen. Det handlade om allt från bostäder till en uppsnyggning av samhället. Vi i Karlskronaalliansen kommer nu att studera deras synpunkter och återkomma med förslag. En sak löste vi på plats när de visade oss en brunn utan lock som ligger på kommunens mark. Bra agerat av kommunalråd Börje Dovstad (L).
Carl-Göran Svensson
Vice gruppledare
Moderaterna Karlskrona