17 maj, 2023

NU PLANERAR VI FÖR NYA BOSTÄDER PÅ TJURKÖ!

👉Karlskrona är en framtidskommun som hela tiden arbetar med att skapa nya attraktiva bostäder inför framtidens jobb.
✅Vid sammanträdet med planutskott tog vi beslut om vilka detaljplaner som ska prioriteras i kommunen. Idag finns det 42 uppdrag på planavdelningen. Det tyder på att entreprenörer och byggföretag tror på Karlskrona som en framtidskommun att satsa på. Det är planer i centrum och i skärgården som är mest aktuella.
✅När det gäller bostäder på landsbygden handlar det mest om förhandsbesked för tre till fyra villatomter. Vårt beslut var i full enighet inom både majoriteten och oppositionen. Från Karlskronaalliansen yrkade vi på att lyfta upp planen på Tjurkö från plats 35 till 25 i planlistan. Vi anser det viktigt att kunna utveckla ett nytt bostadsområde i Skärgården.
Tänk dig ta skärgårdsbåten från Tjurkö till Verkö eller Trossö på 15 minuter, samtidigt som vi löser ett miljöproblem med enskilda avlopp på Tjurkö.
👉I topp på listan är Lampan som ett intressant verksamhetsområde och på plats 2 ligger Torstäva för nya bostäder.
👉Nr 3 är Hubendick, vid Palanderska gården, som ska vara platsen för den nya kulturskolan. Denna plan sker på ett nytt sätt och samtidigt som planen tas fram pågår projekteringen av huset.
👉Om detta lyckas kan allt vara klart kvartal två, 2024 och vi har sparat cirka 1,5 till 5 år i processen.
✅Ett annat område som det varit många invändningar mot är Torhamn. Här har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett nytt förslag norr om kyrkan, som vi hoppas ska gå igenom. Då kan Torhamn utvecklas till ett bra område i kommunens östra del.
Carl-Göran Svensson
ordförande i kommunstyrelsens planutskott