11 september, 2023

Carl-Görans måndagsbrev!

NYA NIVÅER FÖR GRUNDSÄTTNING
Länsstyrelsen i Blekinge har, tillsammans med andra Länsstyrelser i sydöstra Sverige, kommit med förslag på nya lägsta nivåer för byggnation. För Karlskrona kommun innebär det att lägsta höjden blir 3,91 meter, vilket är en höjning med 91 centimeter.
Enligt förslaget gäller det all grundsättning, även dagvatten. Detta kommer med största sannolikhet att bli en omöjlighet för den framtida byggnationen. Om du har en villa i dag, som ligger på tre meter över nollpunkten, och vill göra ett tillbygge måste det vara 91 cm högre än förslaget.
Ni kan ju tänka er hur det kommer att se ut i våra villaområden. Om du tillexempel bor på Sturkö och ska göra en tillbyggnad, måste du dessutom garantera att vägen till din bostad ligger på samma nivå 3,91. Det innebär att du som byggherre tar på dig ett stort ekonomiskt ansvar. För mig är detta helt orimligt.
Det kommer att stoppa all utveckling av vår skärgårdskommun. Det måste finnas andra sätt att lösa detta på. När Stumholmen byggdes om på 1990-talet säkrades bottenvåningarna i de nya husen, för eventuella översvämningar med modern byggteknik.
Vi borde kunna utnyttja den nya tekniken för att kunna fortsätta bygga i strandnära lägen. Denna rapport fick vi information om på senaste sammanträdet med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och beslutet ska tas på kommunstyrelsen i oktober. Jag hoppas att olika typer av föreningar och sammanslutningar, i framför allt skärgården, kommer att agera på detta förslag.
NY ORDFÖRANDE
På onsdagens sammanträde med Regionfullmäktige är jag föreslagen till ordförande för trafiknämnden i Region Blekinge, av Moderaterna och valberedningen i Regionfullmäktige.
Det kommer att bli ett intressant uppdrag att vara med och utforma den framtida kollektivtrafiken. Jag har en viss erfarenhet av detta, då jag tidigare varit ledamot och vice ordförande i nämnden.
NATTPATRULL
I fredags natt var det min tur att kolla upp om vi hade några inkräktare på våra gårdar. Vi har nu i två veckor kört en runda nattetid i Ramdala. Det har inte varit några incidenter som tur är. Det är tråkigt att vi ska behöva göra detta för att skydda våra gårdar och företag, men vi kommer att fortsätta i oktober också.
VECKAN SOM KOMMER
På onsdag är jag inbjuden till första spadtaget för Boverkets nya lokaler på Skeppsbron. Det är viktigt för oss i Karlskrona att Boverket fortsätter sin verksamhet i vår kommun.
På torsdag är det möte med seniorföreningen och jag kommer att gå dit för att lyssna på deras förslag till bostäder för seniorer. Dagen avslutas med invigning av nya Dock på Skeppsbron
På fredag är det möte med Torhamns samhällsförening angående utveckling av bostäder med mera i Torhamn.
11 SEPTEMBER
Vi för hoppas att den här måndagen, den 11 september, avlöper utan några tragiska händelser i världen.
Ronnie Petersson avled den 11 september 1978, tvillingtornen i USA föll den 11 september 2001 och Sveriges utrikesminister Anna Lindh avled efter att blivit knivhuggen den 11 september 2003.
Carl-Göran Svensson
Vice gruppledare
Moderaterna Karlskrona