29 augusti, 2023

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV

Den 28 augusti, 2023.
✅ NYA RIKTLINJER
Den här veckan inleddes med ett styrelsemöte i Karlskrona Moderatkrets, där vi bland annat diskuterade vår höstkampanj. Senare i veckan har vi ett sammanträde med arbetsutskottet i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Där ska vi, inför nämnden, bereda en remiss till Länsstyrelsen i Blekinge angående ”nya riktlinjer för bedömning av översvämningsrisk”. Länsstyrelsens förslag är att den nya höjden höjs till 3,91 m. Detta kommer att få stor inverkan på den framtida bebyggelsen. Enligt min uppfattning kommer den nya byggnationen att vara högt över nuvarande. Det förekommer synpunkter på byggnationen på Trossö redan i dag och frågan är hur det kommer att se ut om vi ska höja till 3,91. (Det gäller även för gatorna.) Det slutgiltiga svaret till Länsstyrelsen ska kommunstyrelsen ta beslut om i oktober i år.
Kommunens lokala ordningsföreskrifter har omarbetats och är nu ute på remiss i vår nämnd. Det är glädjande att det nu kanske blir tillåtet för hundar för vistas på Stortorget när det är torghandel. Ett mycket bra initiativ från Morgan Kullberg, ordförande i drift- och servicenämnden.
✅ PLACERINGSSTRATEGI
Översiktsplanen (ÖP) är kommunernas långsiktiga verktyg som visar på viljeinriktningen för mark- och vattenanvändning, samt hur bebyggelsen ska användas, utvecklas och bevaras. I april 2020 ändrades 3 kap. i plan- och bygglagen (PBL). Ändringen innebär att placeringsstrategin ersätter tidigare ÖP.
✅ 57-ORNA
Regeringen har nu äntligen jämställt de som är födda 1957, med övriga personer som går i pension. Av någon konstig anledning har riksdagen glömt bort att ändra på pensionssystemet i samband med att pensionsåldern höjdes. Nu får alla 57-or kompensation i statens budget för 2024 och pengarna kommer att betalas ut sommaren 2024. För de flesta handlar det om cirka 2 000 kronor i månaden. Sverige har nu en regering som är beredd på att ändra felaktigheter för medborgarnas bästa.
✅ LITE HEMMA FRÅN GÅRDEN
Just nu befinner vi oss i slutet av årets spannmålsskörd. Jag hoppas på solskensväder de närmaste dagarna så att vi kan avsluta spannmålsskörden. I slutet av förra veckan lyckades vi så lite höstraps som kommer att skördas 2024. I veckan som gick fick jag besök av inbrottstjuvar som lyckades ta med sig två GPS:er till mina traktorer, till ett värde av cirka 100 000 kronor. Det var förstås inte roligt och det förde med sig en massa extra jobb till ingen nytta.
Nu har vi tagit ett beslut i Ramdalaortens LRF-avdelning, att nattetid besöka våra företag, i förebyggande syfte, för att skrämma bort eventuella tjuvar.
Carl-Göran Svensson
Vice gruppledare
Moderaterna Karlskrona