25 september, 2023

Carl-Görans måndagsbrev!

👇👇👇
✅ STUDIEBESÖK I KÖPENHAMN
Förra veckan besökte jag, tillsammans med fastighetsägarna i Karlskrona, Köpenhamn och Helsingborg. Där studerade vi olika projekt och hur vi gemensamt kan översätta denna byggnation till Karlskrona utifrån våra perspektiv.
👉 I Danmark har man varit mer frikostig med olika lösningar på problem, än vad vi är i Sverige. Där har vi en del att lära oss. De har till exempel, utanför Köpenhamn, ett jätteområde för en marknad som pågår året runt, med allt från underhållning till mat.
👉 Nu ska man vara försiktig med att jämföra Karlskrona, som har 66 000 invånare, med miljonstaden Köpenhamn. På ett ställe har de en gata som endast är till för de som vill prova på att starta ett företag, vilket är ett intressant projekt.
👉 Vi besökte ett hus där man odlade blommor och grönsaker på taket mitt inne i Köpenhamn, det var ett kooperativ som drev det. De hade även tio höns och två kaniner. Avföringen från dessa användes som gödningsmedel i en kompost. Det som var förvånande var ett det inte fanns någon doft från hönsgödseln mitt i Köpenhamn. Min egen erfarenhet av sådan spridning är att det blir starka dofter.
👉 Vi besökte Gehl Architects som bland annat har varit med och utformat förändringen av centrum i vår egen stad. Bland annat har de varit med och utformat gångstråk som blivit populära. De hävdar att det måste finnas utrymme för gående i ett centrum, som i sin tur skapar olika mötesplatser där man kan handla och fika. De visade exempel på gator runt om i Europa där bilarna fått stå tillbaka för gående och cyklister. Ett sådant exempel är till exempel Borgmästaregatan i Karlskrona.
✅ DAG TVÅ I HELSINGBORG
Vi besökte det område som var utställningsområde för H 22 förra året. Även här har man gjort stora förändringar i området med mindre biltrafik för att ta fram det gemytliga och trevliga offentliga rummet. Från att varit ett hamnområde till dagens bostadsområde var det en stor förvandling. Det är som när vi ska bygga om Hattholmen i Karlskrona.
De hade bland annat gjort en stor satsning på en lekplats, som var som en djungel med ljud från olika djur. Mitt i lekplatsen fanns en av Kockums gamla lyftkranar kvar som påminde om det gamla. Nu planeras för en ny ö i det gamla hamninloppet, där det finns planer på simhall och kallbadhus.
✅ DEN HÄR VECKAN
I dag måndag är det ett möte med Karlskrona Baltic Port, där vi bland annat ska diskutera utvecklingen av Verkö hamn.
På tisdag har jag mitt första sammanträde som ordförande i Trafiknämnden. Vi ska bland annat ta beslut om taxorna för kollektivtrafiken för 2024.
Onsdagen blir det arbetsutskottet i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Två detaljplaner ska behandlas, samt nämndens synpunkter på ordningsstadgan i kommunen.
På torsdag är det kommunfullmäktige med en massa beslut som är viktiga för kommunens utveckling.
Mellan dessa sammanträden ska det också hinnas med att så höstvetet.
Carl-Göran Svensson
Vice gruppledare
Moderaterna Karlskrona