15 januari, 2024

Carl-Görans måndagsbrev

Tiden går fort och nu är det redan den 15 januari 2024. Vi har verkligen fått en riktig vinter med kyla och snö. Om man ska tro på kommande prognoser kan det bli 15 till 16 grader kallt i mitten av veckan.
👉 STORKOMMUNEN KARLSKRONA
I år är det 50 år sedan Karlskrona storkommun bildades. Jämjö, Nättraby, Hasslö, Fridlevstad och Rödeby gick in i Karlskrona. Detta var en stor händelse i den nya kommunen och det fanns många kritiska röster. Det fanns de som ansåg att deras demokratiska inflytande skulle minska och det fanns de som trodde på en starkare kommun.
Om jag titta i backspegeln var beslutet rätt eftersom de små kommunerna hade haft det svårt ekonomiskt. Nu har samhället utvecklats och kan överleva som en framtidskommun.
I höstas var jag på ett seminarium på Blekinge Museum som arrangerades av Peter Althini, P-G Lindencrona och Bernth Jonsson och där de berättade om hur Karlskrona blev en storkommun. Självklart måste detta firas på något sätt och jag vet att dessa tre herrar planerar att skriva en bok om detta 50-årsjubileum.
Själv har jag ett förslag och det är att nuvarande kommunfullmäktige sammanträder i de gamla kommunerna innan sammanslagningen. Det finns säkert lokaler som skulle vara anpassade för detta.
Nu har vi inget problem med voteringssystem, då vi ledamöter har tekniken i våra läsplattor eller mobiltelefoner.
Själv kom jag in som ersättare i kommunfullmäktige 1973 och som ersättare i fritidsnämnden. Det var en spännande tid i fritidsnämnden med alla gamla idrottsprofiler som bevakade sina gamla föreningars intressen. Jag lämnade kommunfullmäktige någon gång under 1974 till1975 på grund av studier på annan ort. Sedan kom jag tillbaka 1991 och har varit kommunfullmäktigeledamot sedan dess.
I samband med kommunsammanslagningarna kan man väl säga att det förekom en massa investeringar i de gamla kommunerna, för man var rädd för att det inte skulle hända efter sammanslagningen. I Rödeby byggdes en skola och simhall, i Jämjö en ny skola, för att nämna några exempel.
👉 STUDENTBÅTEN
Äntligen kanske vi kan få bort studentbåten från Handelsnamnen. Kronofogden har gjort en utmätning och nu är det bara att hoppas att detta lyckas och att kommunen kan börja planera området för framtida behov.
👉 DET HÄNDER I VECKAN
✅ Måndag: Gruppmöten i Karlskronaalliansen. På kvällen ett möte i Torhamn med PRO och samhällsföreningen angående byggnation.
✅ Tisdag: Kommunstyrelsen med bland annat beslut om detaljplaner för slutligt beslut i kommunfullmäktige om några veckor.
✅ Torsdag: Arbetsutskottet i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bland annat ska vi lägga förslag till nämnden på verksamhetsplan för 2024. Dessutom träff med revisionen i Regionen angående trafiknämnden.
✅ Fredag: Slutredovisning av bostadsmarknadsanalys som tagits fram under hösten.
Carl-Göran Svensson
Vice gruppledare
Moderaterna Karlskrona