9 april, 2024

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV!

Vi har haft en vecka som liknat en decemberdag med snö, regn och minusgrader. Nu får vi hoppas att våren äntligen kommit för att stanna. Jag tror inte det är någon som vill ha fler bakslag, nu vill se vi gröna gräsmattor och gula rapsfält om en månad.
✅ Cykelväg Trummenäs-Sturkö.
Jag skrev en motion till kommunfullmäktige i juli 2018 angående en cykelväg mellan Trummenäs och Sturkö. Svaret är skrivet den 7 maj, 2019 där drift- och serviceförvaltningen pekar på de höga kostnaderna för att bygga denna väg, samt att den inte finns med i den regionala cykelstrategin för Blekinge. Sedan detta svar skrevs 2019 har det hänt en del. I dag är denna stäcka med som en prioriterad sträcka att bygga ut. Jag kan dela förvaltningens uppfattning att man bör påbörja arbetet med att bygga ut delsträckor. Jag anser att, om detta är möjligt så ska vi först bygga ut från rondell Trummenäs till idrottsplatsen i Säby. Samtidigt som man bygger ut från skolan till kyrkan på Sturkö. Som jag fått information om, så är det dessa båda sträckor som är mest akuta. Självklart är hela sträckan viktigt, men när det saknas medel till utbyggnaden måste man dela på investeringen. Det som är glädjande nu är att hela sträckan är prioriterad i den regionala cykelstrategin, vilket en liten framgång. Motionen ska behandlas på kommunstyrelsen denna vecka.
✅ Förskola Trummenäs.
Kommunstyrelsen kommer med största sannolikhet att fatta beslut om utbyggnaden av Trummenäs förskola med två avdelningar. När förskolan byggdes yrkade Moderaterna på att man skulle ha byggt dessa avdelningar redan då. Men till det motsatte sig den tidigare majoriteten, ledd av Socialdemokraterna. Hade vi gjort detta redan då så skulle kostnaden för kommunen varit betydligt lägre. Nu finns det barn på förskolan samtligt som det kommer att vara en byggarbetsplats, inte de bästa förutsättningar ur säkerhetssynpunkt.
✅ Detta händer i veckan.
Måndag: gruppmöte med kommunstyrelsegruppen och kommunfullmäktigegruppen.
Tisdag: kommunstyrelsen samt en information om upphandlingen av skärgårdstrafiken med trafikutskottet.
Onsdag: arbetsutskottet i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Jag har även ett möte om hur den framtida organisationen och styrning av Krösatågen ska utvecklas. Idag är det lite oklart var besluten tas.
Torsdag till lördag är jag på Moderaternas Sverigemöte i Stockholm. Ska bli mycket intressant att prata moderat politik med alla vänner från Sverige. Vi kommer att åka buss tur och retur till Stockholm. När jag kommer hem på lördagen hoppas jag på fint väder så att potatissättningen kommer igång.
✅ Ett bra aprilskämt
Jag noterade i ett lokalt aprilskämt att Orionstugan skulle bygga ett nytt hotell på sin nuvarande parkering. Tror att detta bara blir ett lokalt aprilskämt. Men om man tänker på den naturupplevelse som hotellgästerna skulle få, kanske Orionklubben ska förverkliga det. De kanske är på rätt spår i orienteringskartan. Det ligger ju perfekt, som dom skriver, intill den nya vägen. Det skulle vara ett lyft för Jämjö.
Carl-Göran Svensson
Vice gruppledare
Moderaterna Karlskron