22 april, 2024

Carl-Görans måndagsbrev

✅ Nya besparingar i nämnden.
I veckan som gick hade vi sammanträde i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, där vi bland annat diskuterade budgeteringen av nämnden. För att klara de nya besparingarna blir det vakanser på planavdelningen samt minskade konsultkostnader, it och licenser för att möta den nämndens ekonomiska verklighet.
✅ Det vänder i Karlskrona.
Insatser för ökad tillväxt i Karlskrona inom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden innebär satsningar tillsammans med fastighetsägare, exploatörer, myndigheter med flera. Om vi gemensamt jobbar för en effektivare samhällsbyggnadsprocess, kommer det att ge positiv effekt på inflyttningen till vår kommun. I dag bygger Scandic ut sitt hotell med nya hotellrum och en spaavdelning. Gamla varvskontoret är snart ombyggt till lägenheter. Boverkets lokaler börja resa sig vid infarten till Trossö. Pottholmen kommer att bebyggas med nya fastigheter. På Verkö pågår febrilt en utbyggnad av befintliga företag. På marken som kommunen köpte i Torstäva, pågår detaljplanearbetet för fullt och förmodligen blir det en utställning efter midsommar. I Torhamn pågår ett detaljplanearbete med en ny plan norr om Torhamns kyrka.
Detta är några av de projekt som pågår för att utveckla vår kommun, sedan är det en massa andra projekt, men dessa återkommer jag till senare.
✅ Medborgarförslag om att flytta scenen vid Klaipedaplatsen.
Nämnden beslutade att anse medborgarförslaget besvarat. Men ställer sig positiv till att utreda möjligheten att placera scenen i den södra delen av Klaipedaplatsen. Det kommer att göras en tillfällig scen i den södra delen för att se om det är möjligt att flytta den mot torget.
✅ Prioritering av detaljplaner.
Nämnden fick en presentation av prioriteringen av detaljplaner i kommunen. Det är planutskottet som fattar beslut om denna prioritering den 18 maj.
✅ Elda trädgårdsavfall och majbål.
Naturvårdsverket har kommit med nya regler för eldning av trädgårdsavfall på den egna tomten. Enligt min uppfattning har de övertolkat ett EU-direktiv. Om det blir så får man inte elda trädgrenar på sin tomt, istället ska de köras till en komposteringsanläggning eller insamlas för att eldas i ett värmeverk. Det kan inte vara rimligt att man ska köra till Mältan med trädgårdsavfall när det går att elda på tomten. Det som är mest anmärkningsvärt är, att vi inte får elda majbål på valborg. I Karlskrona kommer vi att avvakta detta direktiv, så du som har tänkt elda majbål, kan göra det i år också utan att bli bötfälld.
✅ Vår i Vallby.
Äntligen kom våren till Vallby, men det är kalla vindar och låga temperaturer. Det är så pass torrt i markerna så att det går att komma ut med traktorerna och maskinerna på fälten. De senaste åren har jag varit van vid att potatisen varit satt i jorden kring den 15 april. Så är det inte i år och det tar säkert en vecka till innan jorden blir varm. Om man sätter för tidigt kan det bli groddbränna på grodden och utsädespotatisen överlever inte.
Carl-Göran Svensson
Vice gruppledare
Moderaterna Karlskrona