3 mars, 2017

Chockhöjning av miljötaxan

carl göran 1Majoriteten (S, C, L) i Karlskronas kommunfullmäktige har beslutat att höja miljötaxan med 27 procent en höjning från 750 kronor i timmen till 950 kr i timmen.

Vi moderater anser att tillsynstimmarna per företag ska minska med 25 procent. Minskning ska ske på genom att effektivisera det administrativa arbetet inte på miljöarbetet som utförs vid kontroller. Idag får företagen se över sina kostnader, på samma sätt måste kommunen se över sina.

Effektiviseringar kan till exempel vara att företagen lämnar in sina rapporter via bank-id. Vi anser att det finns många effektiva lösningar med hjälp av den nya tekniken. Den behöver vi tillämpa precis som andra statliga myndigheter t.ex. skatteverket. Idag är vi många som deklarerar utan att skicka papper fram och tillbaks. Det är inte de höjda avgifter som ger en bra miljö. Utan vårt kunnande om hur vi i framtiden kan använda nya och bättre miljöprodukter.

Vårt förslag om att det från 2018 ska det finnas en risk- och erfarenhetsbaserad miljötaxa i vår kommun biföll kommunfullmäktige. En sådan taxa är mera verklighetsförankrad. Den innebär bland annat att de som har en bra miljövård på sitt företag får en lägre avgift och att den som inte sköter sig får en högre avgift.

Carl-Göran Svensson
2:e vice ordförande
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden