2 mars, 2017

Moderaterna i Blekinge skriver brev till landshövdingen

CGSvensson icamilla_8427 beskuren

Öppet brev till Landshövdingen i Blekinge angående livsmedelsstrategi.

 

I Blekinge har vi många företag inom livsmedelsindustrin, allt ifrån Orkla i Fågelmara till Lagerbergs i Sölvesborg. Sedan finns det en massa mindre enmansföretag till företag med 5-10 anställda. I matlandet Blekinge finns idag en stor mängd med företag som tillverkar livsmedel. Dessa företag har stor betydelse för utveckling av landsbygden i Blekinge.

Förutsättningarna för att producera mat i Blekinge är mycket goda. Vi har ett välutvecklat jordbruk och kunskap inom livsmedelsindustrin att utveckla nya produkter. För att utveckla detta i Blekinge krävs att konkurrenskraften behöver stärkas i hela kedjan. Det krävs ett samarbete mellan producenter och handeln för att utveckla lokalproduktionen i vårt län.

 Avsikten med en livsmedelsstrategi måste vara att öka konsumtionen och produktionen av mat från Blekinge. Tillsammans med forskningen ska vi kunna utveckla nya innovationer.

Enligt vår uppfattning måste vi öka på kunskapen:
 Om Blekingska mervärden genom utbildning till handeln, besöksnäringen, restauratören och konsumenten. 

Öka utbudet av svenska- lokalproducerade livsmedel i handeln, på restaurangen och genom grossisten. 

Öka informationsflödet i värdekedjan från tallrik till produktion. 

Offentlig upphandling  
Kommunerna och landstinget Blekinge gör stora inköp enligt en antagen och kontinuerligt uppdaterad kost- och måltidspolicy eller motsvarande. Vi vet idag att minst hälften av dessa produkter inte kommer från Blekinge kanske till och med utanför vårt lands gränser. Många konsumenter är idag mycket medvetna om var de köper för produkter. Medan äldre och barn får förlita sig på den upphandling som det offentliga gör.

Våra frågor till Landshövdingen är

Om Länsstyrelsen inte påbörjat arbetet med en livsmedelsstrategi för Blekinge har landshövdingen tänkt att starta upp detta?

Om denna utredning är påbörjad, vem leder arbetet och finns näringen och handeln med i arbetet?

Har länsstyrelsen i Blekinge påbörjat arbetet med att utveckla en livsmedelsstrategi för vårt län för att öka försörjning och produktion av livsmedel producerade i vårt län?

 

Jeppe Johnsson                        Camilla Brunsberg                       Carl-Göran Svensson
Förbundsordförande             1:e vice förbundsordförande      2:e vice förbundsordförande