3 mars, 2017

Vi vill lyssna på jobbskaparna

3860_d20f49846883aeaebec9307cc517fb0c100EminaC iI dag skapas fyra av fem nya jobb i småföretag. Det är dessa företagare som till stor del är Sveriges ryggrad och därför betyder också regelförenklingar och sänkta kostnader oerhört mycket för att dessa verksamheter ska kunna gå runt, vara lönsamma och kunna växa.

Moderaterna har alltid varit ett företagarvänligt parti som värnar om fri företagsamhet, entreprenörskap och innovationer. Nu tar vi krafttag i vår företagarpolitik genom att starta företagarråd över hela landet där lokala företrädare för Moderaterna tillsammans med företagare ska arbeta för att skapa ett bättre företagsklimat lokalt, regionalt och nationellt. Vi vill vara det självklara politiska alternativet för företagare.

Vårt mål med företagarråden är att träffa och lyssna på företagare i hela Sverige så att vi kan använda företagares kunskap i vår politikutveckling. Vår utgångspunkt är företagarnas egen vardag. Genom de moderata företagarråden får vi möjlighet att ta fram bättre och konkreta förslag som förbättrar företagsklimatet.

Vi har redan nu identifierat en rad befintliga problem som vi vill ta itu med tillsammans med företagarna och deras anställda:

  • Höga och komplicerade skatter, problem med kompetensförsörjning och en stelbent arbetsmarknad.
  • Frustration över tillsynsavgifter som inte följs upp av någon faktisk tillsyn.
  • Svenska företag har konkurrensnackdelar för att vi tolkat EU:s regler hårdare än nödvändigt. Vi tycker det är dags att kräva motivering av lagstiftning som går utöver EU:s minimikrav. Utgångspunkten ska vara det för företagen minst ingripande sättet att genomföra EU:s direktiv.

Ska Sverige stå starkt även i framtiden är det avgörande att svenska företag fortsatt har goda förutsättningar att starta och växa. Det är så vi skapar fler jobb i Sverige. Företagen är fortsatt beroende av goda villkor för att kunna konkurrera på en global marknad. Sverige behöver därför mer av företagarvänlig politik – inte mer krångel, högre skatter och byråkrati. De moderata företagarråden blir ett led mot ett företagarvänligare och mer dynamiskt Sverige.

Jörgen Warborn (M) Riksdagsledamot Halland och ordförande i Moderata Företagarrådet Näringsutskottet
Gustav Nilsson (M)
Emina Cejvan (M)