3 augusti, 2022

Emma Swahn-Nilssons viktigaste fråga.

Våra skolor ska tillhöra landets bästa

Skolfrågorna är viktiga för oss moderater och vi vill att Karlskronas skolor ska ligga i topp i landet. Politiken behöver ge rektorerna verktyg för att lärare och pedagoger ska kunna ägna tid åt undervisning. De behöver mandat för att hålla ordning och reda i klassrummen. Vi behöver se till att fler äldre kan hjälpa till i klassrum och på skolgård. Vi vill ha tillagningskök på skolor och förskolor för att eleverna ska få näringsrik mat och vi vill införa simundervisning på schemat. Det är mycket som kan förändras i skolan för att alla elever ska nå kunskapsmålen.