1 augusti, 2022

Jan Lennartssons viktigaste fråga.

Karlskrona behöver locka sig till fler besökare med spännande arrangemang.

Karlskrona är fantastiskt med världsarv och vacker miljö. Det gör att vi har alla möjligheter att utvecklas som en mötesplats för upplevelser, konserter och affärsbesök. Men det kräver en aktiv satsning på staden som destination. Kommunen behöver tillsammans med näringslivet sjösätta ett destinationsbolag. Vi behöver bli ännu bättre på att säga välkommen hit.