2 mars, 2017

En skola i toppklass med trygga barn

 

 

 

 

 

 

Här i Karlskrona är det sommarlov. Barnen har sovmorgon och i augusti ska de börja skolan igen. De kommer då att ha haft världens längsta sommarlov. När samma barn går ut skolan i framtiden har de fått ett års mindre undervisningstid jämfört med barn från andra länder. Den enskilt mest effektiva åtgärden för att förbättra elevers kunskapsresultat är tid mellan elever och lärare. Därför anser vi moderater att undervisningstiden i svensk skola måste öka.

Elever kanske inte alltid längtar efter mer undervisningstid, men många uttrycker en stark önskan om arbetsro. Lärarnas Riksförbund har frågat och fått svar om hur det står till med studieron i skolan. Mer än hälften av lärarna uppger att en stor del av deras arbetstid går åt till att upprätthålla arbetsro. Lärare behöver kunna undervisa, istället för att upprätthålla ordning och reda, när de har lektion med sina elever.

Vi moderat satsar 146 miljoner på skolan i vår budget för Karlskrona under kommande tre års period, 44 miljoner kronor mer än socialdemokraterna för att möta volymökningar och höja kvalitén.

Barn riskerar att halkar efter tidigt och det finns elever i våra skolor som är socialt utsatta. Detta kräver tidiga insatser, och stöd till föräldrar, och samverkan mellan föräldrar, skola och socialförvaltning.

Därför anser vi moderater att socialförvaltningen måste få behålla sina ramar. Vi anser att det är oacceptabelt att skära i socialförvaltningens budget när förebyggande insatser för socialt utsatta barn, tillsammans med en bra skola, är det viktigaste verktyget för att alla barn, oavsett bakgrund, ska få förutsättningar att rusta sig för sin framtid

Vi kommer alltid vara beredda att hålla i rodret, men fram tills dess kommer vi aktivt driva på för att öka tryggheten och ha en skola i toppklass för alla barn och unga som växer upp i vår kommun.

Camilla Brunsberg, oppositionsråd (M)

Emma Swahn-Nilsson, andre vice ordförande Kunskapsnämnden (M)

Morgan Kullberg, andre vice ordförande Socialnämnden (M)